Turistické značení pro odborníky v cestovním ruchu

 

Ve dnech 11. 8. – 12. 8. 2011 se konal pracovní seminář na téma Turistické značení pro
odborníky v cestovním ruchu ve VITAL & SPA resortu Szarotka, který je pokračováním z
cyklu seminářů, které bude destinační společnost Orlické hory a Podorlicko pořádat společně
s polským partnerem Zemí Kladskou, v rámci projektu přeshraniční spolupráce „Společná
propagace Kladské země, Orlických hor a Podorlicka.


„Jak už název semináře napovídá, je zaměřen na systém turistického značení a to jak pěší,
cyklistické, automobilové tak i hipoturistické.“ Uvedla náš rozhovor paní Smrčková, ředitelka
destinační společnosti orlické hory a Podorlicko, která působila jako spolu pořadatelka semináře.


Kromě uvedené destinační společnosti, se semináře účastnili čeští odborníci na dané téma jako
Miloš Krejčí - člen asociace rady informačních turistických center ČR, Václav Hovorka - předseda
Klubu turistů za Králové hradecký kraj, Renata Šedová – ředitelka společnosti OHGS, ale
samozřejmě i polští partneři. Konkrétně můžeme jmenovat Radoslawa Pietucha, ředitele Sdružení
obcí Kladské země, který měl režii celého semináře na starosti. Marlenu Korczynskou, pracovnici
okresního úřadu v Klodzku nebo Annu Bednárskou za Polskou regionální turistickou organizaci.

Celý seminář byl rozdělen na 5 bloků, první blok byl věnován Prezentaci členů sdružení Země
Kladské. Druhý blok se zabýval systémem značení turistických tras (peších, cyklistických,
koňských, motoristických) v Česku a v Polsku – včetně legislativy a upravujících norem. Třetí blok
byl věnován hlavním turistickým trasám vedoucí přes oba sousední regiony – Orlické hory a
Podorlicko a Kladská Země.


Čtvrtý blok byl zaměřen na návrhy nových turistických produktů v závislosti na přeshraniční trasy a
spojení dalších přeshraničních tras. Pátý a poslední blok se zabýval financování značení turistických
tras v Česku a v Polsku
Pořadatelé spolu s přednášejícími a hosty společně zformulovali závěr tohoto semináře, který by si
měli jak Orlické hory a Podorlicko, tak i polský partner Kladská země vzít za svůj a pracovat
společně na jeho realizaci.
Pracovní seminář na téma Turistické značení se konal u našich polských partnerů v Zielenci
„Turistické znaznaznačení jako takové je na obou stranách odlišné. Liší se jak ve struktuře,  tak i v  barevném značení.“ Řekl Radoslaw Pietuch,  ředitel Sdružení obcí Kladské Země. Účastníci  se shodli na tom,  že by se měli  zástupci obou destinací   ve spolupráci   s Klubem českých  turistů a polským PTTK  zabývat  tímto  tématem a zjednodušit tak orientaci   v příhraničním  značení.