Novináři navštívili Podlipansko


Třetí květnový pátek Podlipansko navštívili  zástupci cestovních agentur,  kanceláří a jiných mediálních partnerů. Účelem prezentace bylo upozornit aktéry cestovního ruchu, kteří přímo ovlivňují cílové skupiny,  na zajímavosti podlipanského regionu.

Program této propagační akce byl sestaven tak, aby účastníci akce projeli podstatnou část regionu a setkali se s místními aktéry cestovního ruchu. V průběhu cesty probíhala prezentace projektu včetně informací o poskytovateli dotace, ROP regionu soudržnosti Střední Čechy. Při každém zastavení proběhlo představení navštíveného místa a vyprávění pověstí  autorem publikací Martinem Drahovzalem, která se na toto místo váže.

Navštívená místa: Plaňany - renesanční zvonice, Kostel sv. Petra a Pavla v Dolních Chvatlinách, Muzeum Kouřimska – Kouřim, Trosky cisterciáckého opatství v Klášterní Skalici, Památník bitvy u Lipan, Galerie Jana Svatoše  v Kostelci nad Černými lesy a první Penzion v Jevanech manželů Grossových.  

 

Poznámka redakce:  K místům, jež výprava novinářů navštívila, se budeme vracet.