Sousedé na talíři

 

V rámci projektu NEWMARKETS, spolufinancovaného z OP EÚS Rakousko – Česká republika připravila Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava pro návštěvníky jižní Moravy, Dolního Rakouska a Vysočiny zajímavou putovní výstavu „Sousedé na talíři“. Záštitu nad výstavou převzal hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Michal Hašek. Výstava bude zahájena v červnu v Brně a poté bude její putovní část přesunuta do dolnorakouského Wilfersdorfu a nakonec doputuje do Telče.

 

Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava si vybrala jako téma přeshraniční výstavy gastronomii, neboť její význam v cestovním ruchu neustále stoupá a stále více lidí se zajímá o to, co jí, ale i o historii jednotlivých kuchyní a kvalitu použitých surovin.

 

I láska k sousedům prochází žaludkem

Návštěvníci regionů každé z navštívených zemí si stále častěji přejí poznat chutě a vůně místní kuchyně a přirozeně je srovnávají se specialitami ostatních míst a krajů, které navštívili, nebo kde žijí. Rádi si také místní gastronomickou specialitu odvezou domů v podobě suvenýru či dárku pro své milé, mnozí se pak shání i po receptech na jednotlivá originální místní jídla či specialitky. Evropská unie si je vědoma důležitosti poznávání blízkých i vzdálených sousedů v EU, a proto Brusel takovéto aktivity rád a hojně dotačně podporuje. Stejně tak, jako v případě představovaného projektu Sousedé na talíři. Pojďme tedy ochutnat naší pohostinnou jižní Moravu i  neméně pohostinné Dolní Rakousko!

 

Vzájemné poznání

Jmenovaný projekt se snaží novou rovinou prezentace přispět k vzájemnému poznávání obyvatelstva po obou stranách hranice. Cílem je ukázat jak odlišnosti, tak i společné rysy v oblasti jak tradiční lidové, i rafinovanější městské kuchyně. Téma bude zachyceno v časovém průřezu od druhé poloviny 19. století, doby c.k. monarchie až po dnešek. Škála témat je široká – od základního nasycení po hojnost. Od jednoduché, základní přípravy pokrmů až po kulinářské umění nejvyšší kvality, od běžné stravy po slavnostní tabule. Opomenuty nezůstanou ani nápoje pro tyto regiony typické, víno, pivo, mošt i pramenitá voda ochucena domácími ovocnými šťávami či káva v nejrůznějších podobách a síle.

 

Kdy a kde?

Výstava Sousedé na talíři se bude konat od 16.6 do 28.8. 2011 v Brně v prostorách Etnografického ústavu Moravského zemského muzea, od 2.9 do 30.10. 2011 na zámku Wilfersdorf a v období adventu v Telči v městské galerii Hasičský dům ( 27.11. 2011 – 8.1. 2012). Výstava bude vybavena česko-něm,Evkám komentářem, u této příležitosti bude také vydán katalog, který připravili přední odborní na regionální gastronomii v obou zemích. Návštěvníci se také mohou těšit na bohatý doprovodný program – workshopy, přednášky i ochutnávky regionálních potravin. Vstup na výstavu bude vždy zdarma.

Více na: www.ochutnejtemoravu.cz