Další z aktivit Asociace cestovních kanceláří ČR

 

 

Činorodá sekce Památek a významných turistických cílů ACK ČR v tento čas připravila pro své členy a další zájemce z oboru turistického průmyslu společný projekt s tak ctihodnou institucí, jako je Národní galerie. Ta, jak známo, spravuje největší umělecké sbírky v České republice, které jsou i výborným magnetem cestovního ruchu. Zviditelnit jejich nabídku a zvýšit tak jejich návštěvnost si právě bere za cíl právě navázaná spolupráce mezi ACK ČR a Národní galerií.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zástupci Asociace cestovních kanceláří České republiky, spolu se žurnalisty z České asociace novinářů a publicistů cestovního ruchu, se před krátkým časem sešli na tiskové konferenci v areálu  Pražského hradu, v klášteře sv. Jiří. Tisková mluvčí NG Petra Jungwirtová a členka představenstva ACK ČR a šéfka sekce Památek a významných turistických cílů ACK PhDr. Jolana Kopřiva Myslivcová společně, a s dostatečným předstihem, představili připravovanou výstavu Joži Uprky (1861-1940), významného představitele českého plenérismu, malíře Moravského Slovácka.

 

 

Na záměry sekce Památek jsme se zeptali její vedoucí doktorky Myslivcové. „Cílem naší sekce je nekonvenčně, neotřele a nápaditě prezentovat aktivity našich spolupracujících partnerů, v tomto případě i Národní galerie, a ukázat jejich výjimečnost pro cestovní ruch. Spojujeme příjemné s užitečným jako podnikatelé v cestovním ruchu, a jde nám o to, aby naši klienti, kteří již Českou republiku v minulosti navštívili, měli důvod k opakované návštěvě a současně abychom kladně ovlivnili výběr destinace u klientů, kteří dosud o místě svého pobytu ještě rozhodnuti nejsou,“ říká Jolana Kopřiva Myslivcová, ředitelka TYRKYS, školy kultury podnikání v cestovním ruchu.

 

 

 

 

Jožo Uprka ve Valdštejnské jízdárně

 

Přichystaná prezentace pro členy ACK ČR a novináře z CzechTravelPress byla netradiční, protože představovaný výstavní projekt se uskuteční až na podzim tohoto roku. Organizátory k tomu však vedl jeden velký důvod: Představit výstavní projekty odborné veřejnosti s dostatečným předstihem je totiž v cestovním ruchu velmi důležité. Cestovní kanceláře potřebují dostatek času k tomu, aby návštěvu výstavy nebo expozice zařadily do svého programu a propagovaly ji jak v tuzemsku, tak i v zahraničí.

„Proto jsme tedy již dnes, uprostřed května, připravili toto představení projektu Uprkovy výstavy, která bezesporu obohatí programovou nabídku v období podzim a zima 2011/2012 jak pro domácí, ale i zahraniční návštěvníky Prahy, „ dodává Petra Jungwirtová, tisková mluvčí NG, doufaje, že díky mediálním aktivitám ACK i CTP se podaří  přilákat do Prahy a výstavních prostor Národní galerie více zájemců.

 

Dílo Joži Uprky zabírá v kontextu českého výtvarného umění významné postavení. Hold jeho tvorbě složil svého času i význačný francouzský sochař Auguste Rodin, při návštěvě Uprkova ateliéru v Hroznové Lhotě v roce 1902. Koncem 70. let minulého století byly výtvarné práce z Moravského Slovácka, Mistrova rodného kraje, který se stal jeho celoživotní inspirací, námětem a hlavním tématem jeho tvorby, nedoceněny a sběrateli opomíjeny. Dnes však se jeho plátna opět draží na aukcích výtvarného umění s dostatečným zájmem.

 

 

Výstava se bude konat od 22.9.2011 do 21.1. 2012 v prostorách Vladštejnské jízdárny. Více na:www.ngprague.cz

 

 

 

Na snímku PhDr. Jolana Kopřiva Myslivcová

(Foto: Miroslav Feszanicz)