Mapou roku 2010 Atlas krajiny České republikyPRAHA (13.5.2010) -   Kartografická společnost České republiky vyhlásila první den konání  veletrhu Svět knihy Mapy roku 2010. Třináctý  ročník této soutěže  byl ve znamení nejrůzněji tématicky zaměřených kartografických děl. V kategorii atlasů a souborů map zvítězil Atlas krajiny ČR  financovaný  MŽP České republiky a zpracovaný mnohapočetným kolektivem řízeným z  Výzkumného  ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví.  

V této kategorii byla velká konkurence. Vždyť mezi nominovanými díly byly rovněž  Kapesní atlas světa z Kartografie Praha, dále edice turistických a cykloturistických map 1 : 25 000 vydávaná společností Geodézií On Line a soubor  Svědectví map – lesní mapy vydaný Národním zemědělským  muzeem Praha.

V další kategorii samostatných mapových děl se stala v konkureci  turistických map vítězem turistická mapa Pomezí Krkonoš a Jizerských hor vydaná ve vydavatelství  ROSY. Ani v této kategoii to porotci neměli snadné, neboť i další nominané mapy   CHKO Český ráj a  Cykloráj Ralsko od Geodézie On Line, dále  Labská stezka, Drážďany – Praha, dálková cyklotrasa 1 : 60 000 a  rybářská mapa - Jižní Morava od společnosti SHOCart, splňovaly  všechna kritéria.

V  kategorii digitální kartografické produkty a aplikace na internetu byla oceněna  Historická ortofotomapa ČR  připravena společností GEODIS BRNO.

Zatímco v kategorii  školních produktů nebyla oceněněna žádná díla, v kategorii výsledků studentských prací byla v konkurenci děl z pěti vysokých škol za nejlepší  vyhlášena práce  Analýza vývoje města Olomouce pomocí územních plánů a jeho vizualizace  obhájena Zuzanou Zapletalovou na  Univerzitě Palackého v Olomouci.  

Nad rámec nominací v jednotlivých kategorií  byla  komisí  pro soutěž Mapa roku 2010  udělena ještě  dvě  zvláštní ocenění. První zvláštní ocenění převzali tvůrci mapového  souboru Svědectví map – lesní mapy vydaným  Národním zemědělským  muzeem a na němž spolupracovali  mimo jiných i iniciátoři  souboru Ivan Roček z Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze a Petr Fencl z NZM. "Je to v pořadí již třetí soubor, který je obdivovaný tuzemskými i zahraničními historiky, lesníky, kartografy a krajináři," pochlubil se Petr Fencl z NZM.  Čestné uznání bylo uděleno rovněž  společnosti SmartGIS za Komplexní mapy veřejné dopravy.      

 

 

Držitélé diplomů Mapa roku 2010 na společném snímku pořízeném krátce po vyhlášení výsledků  (Foto:Petr Skála)

 

 

Napsali jinde ... 

VIMEVITE.CZ

SKALA,P.: Maou roku 2010 ATlas krajiny ČR  (12.5.2011)     http://vimevite.cz/index.php?page=1&ida=816

CTPRESS  

SKALOVÁ,M.: Nominace na Mapu roku 2011   (1.5.2011)      http://czechtravelpress.cz/tiskove-zpravy/269-nominace-titul-mapa-roku-2010.html