Světová operní hvězda Edita Randová zapěla na akci CTP

 

O kvalitě akcí České asociace novinářů a publicistů v posledním čase svědčí narůstající zájem sdělovacích prostředků, od centrálních redakcí tištěných medií přes ČTK až po rádia a televizní zpravodajství. V řadě případů již nestačí třicet míst v zasedacích prostorách CzechTourism, leckdy se musí židle dodávat. Je to nejenom díky námětům tiskových konferencí, besed a setkání, ale i kvalitou organizačního zabezpečení. Mezi nejúspěšnější akce posledních týdnů patřila i beseda s čínskými hosty na téma turistika (viz tisková zpráva tajemnice Masákové CTPRESS  z akce).   Klikni a uvidíš !!!

 Při této příležitosti je třeba vyjádřit zvláštní poděkování  přední české mezzosopranistce Randové, která si připravila speciální dárek pro přítomné žurnalisty, především pak pro čínské hosty.

 

Edita Randová (na snímku Miroslava Feszanicze) zpívá pod taktovkou předních českých i zahraničních dirigentů a má vedle operního i velmi bohatý koncertní repertoár, zahrnující oratoria, kantáty, mše, písňové cykly či jednotlivé písně od starých mistrů až po soudobou tvorbu předních domácích i světových skladatelů. Randová je doma i ve světě pojem – účastní se řady mezinárodních hudebních festivalů, spolupracuje se špičkovými symfonickými a komorními tělesy a pravidelně nahrává pro Český rozhlas písňové cykly.


Tato šaramantní dáma zpívá v předních operních domech bez nadsázky po celém světě. Koncertuje pravidelně mj. v Rakousku, Francii či Velké Británii, V Austrálii, Maďarsku i Německu, tleskali ji posluchači v USA, Kanadě, v Itálii i v Pekingu, kde hostitele potěšila čínskou státní hymnou zazpívanou, jak jinak, než v – čínštině!


Za její jedinečné (a nezištné) vystoupení před pracovním setkáním novinářů CTP s čínským velvyslancem jí patří velké poděkování a květiny od výboru CTP byly jen malou pozorností umělkyni. Velký dík za zprostředkování vystoupení této operní hvězdy patří i PhDr. Jiřímu Zoufalovi, který je vydavatelem a šéfredaktorem Lady Wine revue a Ing. Ivaně Masákové, tajemnici CTP.


Edita Randová svým originálním vystoupením vyvolala bouřlivý potlesk nejenom novinářů, ale i čínské delegace. Na velvyslancově tváři bylo vidět silné překvapení a pohnutí, zároveň však i potěšení.


Po této kulturní vložce následovala pracovní beseda, o přestávce jsme měli možnost paní Randové položit alespoň jednu otázku.
Procestovala jste téměř celý svět. Kde se Vám líbilo nejvíce?


„Každá země má své kouzlo a svou osobitost. Ale pokud mám vyzvednout nějaké země, tak co se zážitků týká, jde o Mexiko – kde jsem zpívala v Mexiko City a Guernavace. Ráda vzpomínám na Austrálii jsem zpívala vánoční koncert v čase, kdy bylo venku přes třicet stupňů tepla. Zapomenout rovněž nemohu na Čínu. Skvělé posluchačstvo, velmi pohostinní a vstřícní lidé. Tady jsem ale zvládla i dosti kuriózní kousek - v Pekingu jsem na nečekané přání našeho zastupitelství zpívala i čínskou hymnu v čínštině. Na její naučení jsem měla pouze dva dny…“
Edita Randová nezná slůvko „nelze“ a zkrátka se čínskou hymnu v čínštině perfektně naučila, i s pravým pekingským přízvukem. A čas od času s ní potěší nebo i pobaví, dle společenských okolností. Na setkání novinářů cestovního ruchu s čínským velvyslancem všechny ohromila a sklidila nadšený aplaus.