Šest nových výstav v Národním zemědělském muzeu

 

Za přítomnosti mnoha hostů zejména z oborů lesnictví  a muzejnictví proběhla v budově Národního zemědělského muzea vernisáž šesti výstav včetně té hlavní uspořádané  v rámci Mezinárodního roku lesů vyhlášeného Organizací spojených národů pro rok 2011.

 Největší výstavní projekt Národního zemědělského muzea Praha v jeho historii, jehož hlavním partnerem je státní podnik Lesy ČR

Rok 2011 byl vyhlášen Organizací spojených národů Mezinárodním rokem lesů s cílem zvýšit povědomí a posílit ochranu přírody, trvale udržitelné obhospodařování lesů a vývoj všech typů lesů k užitku současných i budoucích generací.

Národní zemědělské muzeum Praha zahájilo ve spolupráci se státním podnikem Lesy ČR koncem dubna tohoto roku v rámci Mezinárodního roku lesů zatím svůj nejrozsáhlejší výstavní projekt v prostorách svého muzea v Praze na Letné v historii.


Jeho základní částí je výstava „Co pamatuje strom a co lidé zapomněli“, která je situována do velkého sálu v prvním patře muzea. Návštěvník prochází kmenem stotřicetiletého smrku, v němž se může v decentních sekvencích pohybovat na časové ose a seznamovat se s historií vybraných lesnických oborů. Návštěvníci si zde mohou prohlédnout také kancelář fořta ze začátku 20. století nebo kancelář současného správce Lesů České republiky. V hlavním sále probíhají rovněž interaktivní doprovodné programy pro dětské i dospělé návštěvníky. Součástí projektu „Co pamatuje strom a co lidé zapomněli?“ je také interaktivní venkovní expozice „O stromech a o lese“ umístěná v revitalizovaném muzejním dvoře.
Na území ČR lesy pokrývají téměř celou jednu třetinu území. Z tohoto počtu spravují Lesy ČR kolem 50 % státních lesů. Lesy ČR se proto k  Mezinárodnímu roku lesů hlásí. V průběhu celého roku státní podnik Lesy České republiky připravuje mnoho osvětových akcí pro širokou veřejnost o lese a lesnictví v podobě přednášek, besed, vycházek, ale především akcí typu „Den s LČR“, které se budou konat v jednotlivých regionech ČR, a které budou tematicky zaměřeny na lesní hospodářství. O těchto akcích podnik veřejnost pravidelně informuje na svých internetových stránkách. Výstava „Co pamatuje strom a lidé zapomněli“ v Národním zemědělském muzeu Praha přitom představuje ve spektru realizovaných akcí událost nejvýznamnější.
V nově otevřených prostorách muzea na prvním a třetím patře jsou instalovány další doprovodné výstavy, např. „Staletí mysliveckých a lesnických uniforem“, největší sbírka historických i současných, českých i zahraničních mysliveckých a lesnických uniforem. Součástí této výstavy jsou i uniformy významných osobností a filmové a divadelní kostýmy lesních a lesnických postav. Jedna z dalších doprovodných výstav, „Vůně dýmu a jehličí“, seznamuje návštěvníky s historií a kouzlem lesních železnic. O práci českých lesníků v zahraničí vypovídá dokumentární výstava „Český les v poušti Negev (Izrael)“. Tradici lesnického školství u nás přibližuje výstava „Střední lesnické školství v České republice“.

Tento velký výstavní projekt je otevřen pro veřejnost od 29. dubna a potrvá až do 30. října 2011.  Jeho součástí jsou rovněž další doprovodné akce - odborné semináře a přednášky v přednáškovém sále muzea a několik tematických Týdnů (dnů, víkendů) lesa s tématikou lesnictví  a myslivosti pro  odbornou i  širokou veřejnost. Celý výstavní projekt probíhá v pražském sídle Národního zemědělského muzea na adrese Kostelní 44, Praha 7 – Letná.

Podrobný časový harmonogram projektu najdete na web stránkách Národního zemědělského muzea – www.nzm.cz  .
   

 Partneři výstavy:  Ministerstvo zemědělství, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Keren Kayemeth Le Israel, Silvajagd – sdružení podnikatelů, Expal s.r.o., Husquarna Česko, s.r.o., Ing. Ladislav Houzar, Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant, Střední  lesnická škola Žlutice, Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek, Střední škola lesnická a rybářská Bzenec, Střední lesnická škola Hranice, Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, Česká lesnická akademie Trutnov, Restaurace Stará myslivna Konopiště a Vinicola s.r.o.
 Přehled výstav v Národním zemědělském muzeu ... 

28. 04. 2011 – 30. 10. 2011
výstava v rámci Mezinárodního roku lesů vyhlášeného Organizací spojených národů pro rok 2011
velký sál v 1. patře + muzejní dvůr  (28. 4 – 30. 10. 2011)

DOPROVODNÉ VÝSTAVY:
výstava Vůně dýmu a jehličí (o historii lesních železnic)
 sál v 1. patře - č. 153  (28. 4 – 30. 10. 2011)

výstava Staletí mysliveckých a lesnických uniforem
velký sál ve 3. patře - č. 310 (28. 4 – 30. 10. 2011)

výstava Střední lesnické školství v České republice
malý sál  ve 3. patře - č. 310 – zadní část  (28. 4 – 30. 10. 2011)

výstava KEREN KAYEMETH LE ISRAEL – Český les v poušti Negev (Izrael)
Výstava je doprovázena fotografiemi PhDr. Vladimíra Železného z cyklu Můj Eretz.
(dokumenty a fotografie)


podesta ve 3. patře – před velkým sálem č. 310 (28. 4 – 30. 10. 2011)

venkovní expozice O stromech a lese (lesopark s naučnou stezkou)
revitalizovaný muzejní dvůr (28. 4 – 30. 10. 2011)