Krkonoše se představily na trase Drážďany,Berlín, Ostrava, Hradec Králové, Jablonec nad Nisou, Praha

 

KRKONOŠE -  Při setkání marketingové skupiny pracovníků krkonošských informačních center v harrachovském muzeu Správy KRNAP „Šindelka“, jejíž expozici si se zájmem všichni prohlédli, proběhla rekapitulace nedávných veletržních prezentací v Drážďanech, Berlíně, Ostravě, Hradci Králové, Jablonci nad Nisou a Praze.

Profesionální průvodce Josef Zelený, který pravidelně Krkonoše – svazek měst a obcí zastupuje v německy hovořících zemích, připomněl, že je to letos právě dvacet let, kdy se vydal na podobné podniky cestovního ruchu do zahraničí poprvé. Shrnul své postřehy  z obou veletrhů. Upozornil, že ze strany návštěvníků vnímá pokles zájmu o Krkonoše. „Generace lidí, která měla dříve víceméně rodinné vazby na krkonošský region zestárla. Ti mladí už, i s ohledem na velkou konkurenci, o nejvyšší české pohoří prý příliš nestojí. Mladí, pokud přijdou a zastaví se u stánku,  ptají se na mapy a hlavně internetové kontakty. Z 80% jsou pak na veletrhu přítomni zájemci z řad seniorů. Z poptávky jednoznačně vyplývá, že na veletrzích profitují exotické destinace. Cestovní kanceláře se specializují na jednu dvě daleké země a o cesty do nich mají zájem právě i starší lidé.“

V rámci regionální prezentace Královéhradeckého kraje se v Hradci Králové uskutečnil „Infotour“.  Podle slov Mirky Chaloupské, ředitelky Regionálního informačního centra Krkonoše, byla dostatečně velká plocha k prezentaci tiskovin. „Po městě však bylo velmi málo upoutávek, možná i právě proto nebyl zájem o veletrh ze strany návštěvníků příliš vysoký,“ shrnula Mirka Chaloupská.
 
Naproti tomu pražský „For Bike“, který za Svazek Krkonoše zastupoval Radek Vich a Pavel Klapuš, ve společném stánku s Libereckým krajem, byl zájemci o cykloturistiku  navštívený hojně. Vystavovatelé si, dle slov Pavla  Klapuše, také sami mezi sebou vyměnili zkušenosti a tištěné propagační materiály věnované cykloturistice. Svazek Krkonoše pro tyto a podobné příležitosti připravuje aktualizaci celokrkonošských propagačních materiálů, které se jízdě na kole v Krkonoších a Podkrkonoší věnují. Například letní vydání turistických novin Krkonošská sezona je monotématicky zaměřeno právě na cyklovýlety.              

"Na veletrhu Dovolená a region 2011 v Ostravě zástupci Krkonoš nabídli zájemcům pestrou nabídku propagačních materiálů z celého regionu, včetně odpovědí na konkrétní dotazy návštěvníků výstavy. Ti nejvíce projevili zájem o cyklistiku, pěší turistiku, výlety pro rodiny s dětmi a možnosti ubytování. Konkrétní dotazy se týkaly lanovek v letním období s možností přepravy jízdních kol a cyklobusů. Zajímali se i o jednotlivá města a obce. Z nabídky zimní turistiky poptávali materiály s lyžařskými běžeckými trasami, " uvedla Alena Jahodová, pracovnice Regionálního informačního centra Krkonoše, která obsluhovala za veletržním pultem.

 

Mottem 11. ročníku veletrhu Euroregion Tour 2011 v Jablonci nad Nisou byla „Rodinná dovolená“, podpořená prezentací ze sousedních zemí, prodejní výstavou regionálních produktů nejen z Čech, výstavou fotografií, cestopisnými besedami, tiskovou konferencí a dalším programem. Kamila Hlinková, ředitelka Svazku Krkonoše, k tomu uvedla: „Kromě odborného programu jsme se zúčastnili zasedání  Rady Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Libereckém kraji. Tématem jednání bylo, kromě dalších, hodnocení návštěvnosti veletrhu. Nemalý vliv na nižší počet návštěvníků má dosavadní absence koordinace termínů konání akcí s dostatečným časovým předstihem mezi jednotlivými pořádajícími subjekty. Připomínka byla projednávána i v rámci mezinárodní pracovní skupiny EUREX >Turistika<, kde jsou členy zástupci turisticky významných destinací z Čech, Polska a Německa. Souběh termínů byl například nyní při veletrzích v Berlíně, Ostravě a Jablonci nad Nisou. To má v důsledku nemalý vliv na počet návštěvníků, kteří se logicky rozdělí. Členové mezinárodní marketingové skupiny ujednali, že se musí začít s pořádajícími subjekty jednotlivých veletrhů jednat. Termíny je nutné koordinovat minimálně rok předem, což jistě přispěje ke zvýšení návštěvnosti.“