AHR ČR vítá změnu postoje vlády k otázkám DPH

Plátci DPH by měly být všechny podnikatelské subjekty povinně.

 

Asociace hotelů a restaurací České republiky (AHR ČR) vítá rozhodnutí vlády a rozhodnutí přikročit ke změnám až v roce 2012 a to zvýšením snížené sazby DPH ze současných 10% na 14%, při zachování původní struktury služeb a zboží, spadajících do snížené sazby. Zároveň zůstává u svého stanoviska, že by povinnými plátci DPH měly být všechny podnikatelské subjekty bez spodní hranice tržeb pro registraci plátců DPH. Zavedení sjednocené sazby DPH není dobrým řešením, zvláště z pohledu struktury DPH v ostatních státech EU.

 

Prezident AHR ČR, Václav Stárek na toto téma konstatoval: „ Vítáme přehodnocení záměru vlády na změny v DPH, zvláště jakékoli změny ještě v tomto roce by negativně zasáhly podnikatele. Domníváme se stále, že pokud by plátci DPH byly všechny podnikající subjekty povinně, nemuselo by v budoucnu dojít k avizovanému sjednocení sazby na 17%. V každém případě chápeme toto řešení jako méně bolestivé než původní záměr prakticky plošné daně ve výši 20%.“

 

Co se týká ubytovacích služeb v EU, momentálně 24 z 27 států aplikuje sníženou sazbu DPH, dokonce Německo od roku 2011 přistoupilo k zavedení snížené sazby pro ubytovací služby a to v poloviční výši, než bude aplikováno u nás, tedy 7%. Rakousko má pro ubytovací služby sníženou sazbu DPH ve výši 10%. Je nutné si uvědomit, že tyto skutečnosti ovlivňují konkurenceschopnost podnikatelů v jednotlivých členských zemích na společném evropském trhu.

 

„AHR ČR je přesvědčena, že by k zavedení plošné sazby nemuselo dojít, pokud by se plátcem DPH staly povinně všechny podnikající subjekty. Následně by mohla být zachována současná struktura služeb zařazených do snížené sazby po roce 2012, a do snížené sazby by měly být přeřazeny také pokrmy v restauracích včetně nealkoholických nápojů.“, konstatoval dále Václav Stárek.

 

 

AHR ČR bude i nadále jednat nejen s představiteli vlády, ale i zákonodárci o výše uvedeném návrhu.