Hotelové hvězdičky získaly pozornost v Evropském parlamentu

 

Hotelstars Union se prezentovala  na semináři pro poslance EU a zástupce Evropské komise v Bruselu

Brusel – Pod záštitou evropské konfederace HOTREC  prezentovali zástupci některých evropských asociací nový klasifikační systém Hotelstars v rámci semináře v Evropském parlamentu., který proběhl první den v březnu. Během workshopu v Evropském parlamentu proběhla prezentace aktivit evropské konfederace HOTREC v oblasti klasifikace ubytovacích zařízení, kterou představil prezident této organizace Kent Nyström. Jiný přednášející Markus Luthe z  CEO německé hotelové asociace IHA  informoval o historii a vývoji aliance Hotelstars Union (HSU) a jejích budoucích plánech.

Prezident rakouské WKO  Hoteliere  Klaus Enemoser jménem Rakouské obchodní komory  představil výsledky klasifikace HSU v zemi, která zaznamenala největší úspěch z dosud zapojených států. Pochlubil se s výsledky. Certifikováno je již 70% celkového počtu ubytovacích zařízení v Rakousku.

Prezident Asociace hotelů a restaurací České republiky Václav Stárek seznámil poslance Evropského parlamentu a zástupce Evropské komise se zkušenostmi se spuštěním nového sjednoceného klasifikačního systému v České republice.

"V České republice, která  se stala jedním ze zakládajících států, kde byl tento systém poměrně rychle zaveden do praxe, si uvědomujeme význam HSU jako cestu pro zvyšování kvality služeb a jejich transparentnost, která má velký význam také pro ochranu zákazníků. Čeští  hoteliéři tak  mají unikátní možnost zařadit se mezi 20 000 ubytovacích zařízení, certifikovaných podle stejného systému a tudíž garantujících stejnou kvalitu vybavenosti a služeb jako je tomu  například u rakouských , švýcarských  a německých hotelů,"  řekl na zasedání český zástupce Václav Stárek.

Jako další vystoupil vedoucí kabinetu Vice-prezidenta Evropské komise (EK) Tajaniho  Antonio Preto. Vyzdvihl tuto aktivitu zavedení jednotného klasifikačního systému v Evropě jako významnou iniciativu, vedenou přímo zástupci podnikatelské sféry a vyzval reprezentanty HSU, aby pokračovali ve své iniciativě a její výsledky s dalším rozvojem sdíleli s Evropskou komisí. Tato iniciativa je, dle jeho slov, příkladem, že lze vytvářet společné standardy odspoda nahoru, tedy z praxe směrem k veřejné správě.

Carlo Fidanza  je poslanec EP a navíc  zpravodaj pro otázky cestovního ruchu. Ve svém vystoupení poslanec ujistil účastníky workshopu o své podpoře tohoto systému a zároveň upozornil na nutnost vzít v úvahu rozmanitost nabídky hotelových služeb v Evropě při vytváření společných kritérií klasifikace.

" Workshop splnil hlavní cíle svých organizátorů, jimiž bylo zviditelnění aktivit HOTREC a jeho členských asociací v Evropském parlamentu. Každopádně máme  podporu  nového klasifikačního systému ze strany poslanců a politické reprezentace v rámci Evropské unie. Účelem setkání byla pro účastníky  i  jedinečná  možnost navázat  užší kontakt s poslanci zastupujícími jejich členské země," zhodnotil pracovní den v Bruselu Václav Stárek.