Začíná se rozvíjet spolupráce CTPRESS a Klubem za starou Prahu

Kateřina Bečková (Foto: Petr Skála)Asociace novinářů a publicistů píšících o cestovním ruchu CTPRESS bude od  roku 2011 více mediálně spolupracovat s Klubem za starou Prahu - takový je závěr ze společného jednání členů výboru novinářů s představiteli Klubu. Kateřina Bečková, která je sice členkou Klubu až od roku 1996, měla však velký podíl na obnově časopisu, který nese stejný název jako klub a který začal znovu vycházet v periodicitě tří čísel v roce od letopočtu  2000.  

 

"Naším dlouhodobým badatelským  cílem je oblast kolem řeky a o vltavských  březích  a ostrovech  jsme také vydali tématické číslo, ve kterém je dvanáct článků a desítky archívních fotografií a reprodukcí starých map. Pro tuto naší aktivitu chystáme setkání s novináři a budeme rádi, když se  schůzka s publicisty uskuteční  na parníku, neboť z řeky je pohled na břehy a ostrovy nejpůvabnější," řekla o klubových nejbližších záměrech  při  jednání s členy výboru CTPRESS  předsedkyně Klubu za starou Prahu a pracovnice Městké muzea v Praze  Kateřina Bečková. Její jméno rovněž najdeme mezi autory článků v klubovém  věstníku, který poprvé vyšel už v roce 1910 tedy před více než 100 lety.  

"Mediální spolupráce obou spolků nebude spočívat  pouze ve vzájemné informovanosti, o tom, co děláme a pořádáme, ale rovněž v pořádní  společných akcí, které si zatím můžeme jen domýšlet, jaké to budou. Pevně věřím, že už to, že o sobě víme více informací, je pozitivní,  " řekla po jednání místopředsedkyně CTPRESS  Marie Kysilková.  

 

Odkyzy na stránky Klubu za starou Prahu ...   http://www.zastarouprahu.cz/