Úspěšné projekty Integrovaného operačního programu a cestovní ruch

 

O významu cestovního ruchu pro českou ekonomiku nejlépe vypovídají čísla: na tvorbě HDP se podílí 3%, generuje každoročně příjmy okolo 130 miliard korun a vytváří pracovní příležitosti pro více než 250 tisíc lidí. Hospodářská recese se však nevyhnula ani tomu odvětví. Zmírnit její dopady a posílit cestovní ruch mají dva nové projekty Integrovaného operačního programu, podporované evropskými fondy.

 

Jeden z nich je zaměřen na domácí turisty, druhý  na zahraniční, oba realizuje státní agentura CzechTourism.  Česká centrála cestovního ruchu, jejímž zřizovatelem je MMR ČR, své aktivity na poli domácího cestovního ruchu zahájila v době, která je tuzemskému cestovnímu ruchu více než nakloněna. Občané šetří na dovolených i výletech, raději si vybírají toulky vlastí a rekreační pobyty u domácích řek a rybníků, než-li u moře. V roce 2009 narostl počet tuzemských dovolených o celou pětinu a podle šetření agentury CzechTourism plánovalo v roce 2010 svou dovolenou v tuzemsku 60% Čechů.

Kampaň na podporu domácího cestovního ruchu odstartovala na začátku turistické sezóny roku 2010. Až do října se mohli občané setkávat v televizi a rozhlase s reklamou lákající na dovolenou v Česku. Během prázdnin pak navíc proběhla série akcí Dnů domácího cestovního ruchu ve čtyřech českých a moravských městech, kde přes 80 tisíc podnikatelů prezentovalo svou nabídku téměř 20 tisícům návštěvníků.

 

Stříbrná medaile

Tvář propagační kampani daly zcela nové spoty se zacílením na partu mladých, zamilované, rodiny s dětmi i seniory. Jejich originální pojetí s výraznými grafickými prvky zaujalo i odborník, kteří  výtvarné zpracování kampaně ocenili na karlovarském festivalu turistických snímků  TOURREGION 2010 v kategorii Film stříbrnou medailí.

Šetření, které proběhlo měsíc po skončení kampaně potvrdilo, že si občané reklamu dobře zapamatovali. Mnohé z nich také inspirovala k cestování pod naší republice. Dobrou odezvu měla kampaň rovněž u podnikatelů inzerujících své aktivity a nabídky zdarma na portále Kudy z nudy. Tři čtvrtiny dotázaných podnikatelů potvrdily, že právě realizace propagačních aktivit na národní úrovni je jednou z nejúčinnějších cest, jak by měl stát pomoci provozovatelům turistických aktivit.

„Pozitivní vnímání kampaně nás potěšilo. Od dubna do června roku 2011 proto plánujeme pokračování propagace opět pod sloganem Dovolená v Česku – to letí! Tentokrát se více zaměříme na internet, sociální sítě nebo reklamu v tisku,“ komentuje výsledky projektu na podporu domácího cestovního ruchu za rok 2010 ředitel agentur CzechTourism Rostislav Vondruška.