CzechTourism má odbor pro výzkum

 

Na netradičním setkání s novináři v Orbis Media Centru agentury CzechTourism byla prezentována náplň nového odboru Výzkumu, trendů a inovací. Mezi jinými aktivitami agentura představila novinku ve formě digitalizace a postupného uvolňování statistických dat, studií a analýz za posledních deset let.

 

Obsahem  setkání na snídani s novináři byla prezentace nového odboru Výzkumu, trendů a inovací. V rámci oddělení Výzkumu a analýz se pro letošní rok připravuje digitalizace a postupné uvolňování statistických dat, studií a analýz zpracovaných v CzechTourismu za posledních deset let. Tato informační platforma bude sloužit nejen studentům vysokých škol, ale i odborníkům v cestovním ruchu. Zároveň v roce 2011 proběhne monitoring zahraničních návštěvníků z destinací Rusko, Ukrajina a Pobaltí. V letním šetření domácího cestovního ruchu bude oddělení Výzkumu a analýz zjišťovat profil domácích návštěvníků a jejich spokojenost v turistických regionech ČR. Neméně zajímavým výstupem oddělení Výzkumu a analýz bude interpretace dat ze šetření UNWTO a ETC, která poukáže na další zajímavé souvislosti.

Hlavním úkolem Oddělení Trendů a inovací je vyhledávání, trendů z oblasti cestovního ruchu, zpracovávání informační podpory a následná implementace do již existujících projektů a produktů. Další náplní jsou návrhy nových produktů, a v letošním roce i zpracování konkrétních trendových témat. Stěžejní témata jsou: Česká republika bezpečnou destinací, filmy, lokace a product placement ve filmech apod. Témata budou zpracovávána v širších souvislostech, s přesahem do dalších oborů, a ve spolupráci s odborníky i organizacemi, jako např. Czech Film Commission. Dále bude oddělení Trendů a inovací v letošním roce realizovat marketingovou kampaň na posílení Národního systému kvality služeb v ČR.

Na tiskové konferenci nejčastěji odpovídal na dotazy  
Ing. Mojmír Mikula
Ředitel odboru Výzkumu, trendů a inovací
ČCCR - CzechTourism