Na obranu knih a proti zvýšení DPH

 

 

Česká vláda chce zvýšeným zdaněním zlikvidovat knižní kulturu. Průměr DPH na knihy ve vyspělých evropských zemích je mezi 5 až 6 procenty. Se započítáním všech zemí EU 7,6 procent. U nás je DPH na knihy v současnosti 10 procent, ale vláda zamýšlí zvýšit sazbu na 19 procent. Tímto v historii bezprecedentním skokem se propadneme téměř až na samotné dno Evropy. Přiblížíme se Bulharsku nebo Albánii, kde je sazba na knihy 20 procent? Půjde naše země západoevropskou, anebo bulharskou cestou?

 

Stále jednoznačněji se v souvislosti s důchodovou reformou mluví o zvýšení nižší sazby DPH z 10 na 19 procent, a to bez výjimky. Takto získané  prostředky mají financovat propad v příjmech z odvodů na sociální pojištění. Paralelně s tím se však v souvislosti s neúspěchem českých žáků v mezinárodním srovnání hovoří o alarmujícím poklesu úrovně vzdělání. V neposlední řadě také o nedostatečné schopnosti žáků rozumět psanému slovu.

„Rádi bychom s největším možným důrazem upozornili, že zvýšení sazby DPH na knihy povede ke skutečné devastaci knižního trhu, k likvidaci nakladatelů, kteří vydávají i nekomerční literaturu, i ke snížení dostupnosti knih pro veřejnost,“ konstatovali prostřednictvím internetového deníku Britské listy dne 18.2.2011 jako první v ČR nakladatelé Martin Vopěnka, Michal Rybka a Pavel Nýč, kteří připravili k porovnání i detailní přehled DPH v zemích Evropské unie, který je k dispozici na www.blisty.cz/art/57344.html.

Proti plánu daňové reformy ekonomických ministrů 24. února vystoupil Svaz českých knihkupců a nakladatelů, který vydal Výzvu na obranu knih, kterou předloží vládě a českému parlamentu. Text i podpisové archy jsou dispozici na webových stránkách www.sckn.cz a svazových stránkách na Facebooku.

Daň z knižní hodnoty, aneb další pokus vlády zlikvidovat českou kulturu, odsuzuje rovněž mezinárodní Festival spisovatelů Praha a redakce literární.cz, připojuje se Česká asociace novinářů a publicistů cestovního ruchu. Očekává se, že stranou nezůstanou další profesní a zájmové organizace nejenom spisovatelů a publicistů či překladatelů,ale rovněž, že se k problematice vyjádří a jasné postoje zaujmou zaměstnanci polygrafického průmyslu, knihovníci, pedagogové i studenti.