Aktivity Asociace novinářů a publicistů píšících o cestovním ruchu

 

 

 

Do začátku roku 2011 vykročil tzv. Komitét, sekce pro obchodní a reklamní činnost CTP svižně. Na základě konzultací s předsedou CTP Jiří Pilnáčkem a výborem se koncem ledna uskutečnil presstrip  píšících a publikujících novinářů CTP do Korutan (viz informace na webových stránkách). Další dvě úspěšné akce brzy následovaly.

 

Realizační tým ve složení místopředsedkyně Marie Kysilková, tajemnice CTP Ivana Masáková a Ivan Černý organizačně zajistil 8. února 2011  hladký průběh tiskové konference (a její vysokou návštěvnost) na téma „Využití Labe pro vodní turistiku“.  Již ve 14,00 hodin téhož dne byly první výstupy – zprávy ČTK. Na místě točily rozhovory 2 rozhlasové stanice a zpravodajství ČT 1 (Lea Surovcová).

 

Vynikající pak byl křest knihy a beseda ve středu 23.2.2011  s úspěšnou novinářkou a spisovatelkou, členkou CTP, paní V.Dezortovou. Zasedací sál agentury CzechTourism byl zaplněn do posledního místa,  otázky na autorku jen pršely, u dobrého vína a pohoštění se besedovalo dlouho přes předpokládaný čas.

 

V souvislosti s konáním veletrh Holiday World požádala tajemnici Masákovou zástupkyně Španělské centrály cestovního ruchu – Mgr. Zuzana Churanová o vybrání a obeslání píšících (členů a spolupracovníků CTP) novinářů na jejich TK dne

11. 2. 2011 (akce úzce jen pro zvané – bez pozvánky nebylo možno vstoupit). – To svědčí mj. i o vzrůstajícím zájmu o spolupráci s námi.

 

 

Plánované rozhovory: místopředsedkyně CTP M. Kysilková  připravuje rozhovor do revue Travel Profi s paní Jitkou Fatkovou  (vedoucí oddělení cestovního ruchu MMR), která byla zvolena osobností cestovního ruchu za rok 2010, rovněž Ivan Černý připravuje rozhovor s paní Jitkou Fatkovou do Magazínu Krásy Česka do rubriky osobnosti cestovního ruchu. Tímto žádáme ostatní kolegy o možnou další medializaci  ministerských úředníků   v rámci jejich  působení na  MMR pro posílení spolupráce mezi CTP a MMR.

 

 

O nejbližších akcích si zatím řekněme, že se průběhu března-dubna uskuteční položení věnce za CTP u hrobu spisovatele Jaroslava Haška v Lipnici, s pobytem v hotelu Richarda Haška a večerní besedou, připravuje se dále infocesta do turisticky atraktivního Babylonu v Liberci a v neposlední řadě Komitét sleduje vyhlašování grandových soutěží jak MMR, tak i dalších subjektů, a zvažuje možnosti účasti na tzv. tendrech. V těchto dnech rovněž Ivan Černý jedná o oficiální spolupráci CTP se Sekcí památek ACK ČR a účasti vybraných členů CTP na akcích jmenované sekce ACK ČR.

 

 

K účasti na infocestách je nutné zdůraznit, že partnerské strany, se kterými se cesty organizují, vždy vyžadují mediální výstupy z akce, pokud možno publikované co nejrychleji. To je jak vizitka CTP, tak i podmínka účasti na cestě.