Aktivní sekce památek Asociace cestovních kanceláří

 

  

 

 

 

Asociace cestovních kanceláří ČR byla založena již v roce 1990 a je nejstarší profesní sdružení svého druhu u nás po listopadových změnách 1989. V tento čas završila první rok své činnosti jedna ze sekcí asociace – Sekce památek a významných turistických cílů.

 

Na pracovní náplň sekce jsme se zeptali její předsedkyně PhDr. Jolany Kopřivové-Myslivcové, která nám řekla:

„ Našim cílem je propojit činnost cestovních kanceláří a agentur naší asociace, kteří se věnují domácímu cestovnímu ruchu a příjezdové turistice do České republiky a turistických cílů, které jsou atraktivní pro cestovní ruch.“

Statistiky hovoří o tom, že z více než 40 tisíc kulturních památek v ČR je aktivně zapojeno do cestovního ruchu relativně malé množství.

 

„Ano, značný potenciál zůstává na rozdíl od vyspělých turistických destinací Evropy pro cestovní ruch nepoužit a tak není využito ani jeho ekonomické zhodnocení. Tady cítíme potřebu nápravy. Proto chceme v rámci naší sekce památek nekonvenčně, neotřele a nápaditě propagovat jednotlivé členy sekce památek a jejich výjimečnost pro cestovní ruch. Vytváříme tak prostor pro inovaci v pojetí cestovního ruchu.“

Při  současných hospodářských potížích se někdy jeví, že cestovní ruch a vazba na kulturní dědictví je v úvahu českých ekonomů a národohospodářů okrajovou oblastí…

 

„Může tomu tak být,“ souhlasí doktorka Kopřiva-Myslivcová. „Avšak současná finanční krize nám na druhou stranu dává ohromnou příležitost uvědomit si možnosti příjezdové i domácího cestovního ruchu a využít maximálně jejich dopad na naší ekonomiku.“

 

Před časem bylo uveřejněno několik desítek bodů, které nedobře ovlivňují cestovní ruch u nás. Jaká negativa vidí Sekce památek a významných cílů ACK?

 

„Návštěvníci touží především po zážitcích. Proto je třeba prohlídky zatraktivnit, vytvářet moderně pjaté interaktivní výstavní expozice, doplněné cizojazyčnými komentáři, a to jak textovými, tak slovními. V neposlední řadě zpružnit návštěvní dobu objektů a expozic, pořádat v památkových objektech různé zajímavé akce a dokázat zaujmou rodiny s dětmi, kterým je třeba nabídnout víc, než jen pasivní prohlídku či výklad. Možností se nabízí celá řada.“

 

Sekce Památek a významných turistických cílů ACK v současné době sdružuje tři desítky členů ACK ČR, ročně

pořádá pět až šest akcí, mezi poslední jmenujme pracovní návštěvu Poštovního muzea v Praze, které je výjimečné svými sbírkami i v mezinárodním měřítku. Zde byli hosté z ACK přijati osobně ředitelem muzea PhDr. Janem Galuškou. Sekce památek se rovněž podílela s ACK na expozici na veletrhu cestovního ruchu GO 2011, kde se mj. jednalo s mons. Dominkem Dukou, arcibiskupem pražským o zpřístupnění vybraných, dosud návštěvníkům nepřístupným církevním památkám.

 

 

 

 Na archivním snímku vidíme předsedkyni sekce Myslivcovou s ředitelem muzea Galuškou