Jan Stráský - krizovým manažerem Šumavského národního parku

"Šumava byly první hory, které jsem viděl a měly by to být i mé poslední hory," prohlásil muž, který má sjednotit Šumavu a Šumavany. Ministr Tomáš Chalupa jmenoval k 16. 2. 2011 novým ředitelem Správy NP a CHKO Šumava posledního československého premiéra z roku 1992, dosavadního šéfa rady Šumavského parku Jana Stráského a předsedu Klubu českých turistů Jana Stránského, který bude mít omezený mandát. Ve funkci by měl zůstat maximálně 18 měsíců s jasnými úkoly.

Za hlavní úkoly nového ředitele národního parku ministr životního prostředí označil vytvoření plánu obranných opatření k ochraně lesa a následné stanovení plánu péče tak, aby se co nejefektivněji zabránilo dalšímu šíření kůrovce. Nového ředitele také čeká zajištění návštěvního řádu, protože současnému končí platnost 30. dubna 2011.

"Na Šumavě je 22 obcí, kterým park nebo chráněná krajinná oblast zasahuje do života. To činí tento park výjimečným, zájmy jednotlivých zainteresovaných subjektů jsou odlišné. V této situaci vědec musí vnímat občana, turista zase musí respektovat vědce a tak dále. Na Šumavě by mělo být místo pro turistiku i pro divočinu,"  zdůraznil při tiskové konference Jan Stráský.

Jan Stráský by měl také vyřešit otázku managementu parku  podle ministra je třeba do péče a řízení Správy NP Šumava vnést systém a nastavit jasná pravidla.

Ministr Chalupa přiznal, že za hlavní problém v otázce dalšího směřování parku označil nedostatek důvěry mezi zainteresovanými stranami.

Jan Stráský a autor článku Petr Skála po tiskové konferenci v dubnu 2010  (Foto: Jakub Turek)Nové vedení Správy NP a CHKO Šumava také čeká předložení zákona o národním parku a  ten by měl jasně a srozumitelně stanovit zonaci, její základní pravidla ochrany a bližší ochranné podmínky, nastavit pravidla hospodaření v lesích nebo pravidla pro rozvoj obcí.

Nepodařilo se nám zjistit, zda-li Jan Stráský zůstane i přes své vytížení i předsedou Klubu českých turistů a zda-li bude měnit svůj názor sdělený pro Vimevite.cz před rokem v tom smyslu, že největší volnost na Šumavě zažil v roce 1990.

 

  

Jan Stráský a autor článku Petr Skála po tiskové konferenci v dubnu 2010  (Foto: Jakub Turek)

 

Na článek se k této konferenci se můžete podívat na ...        Klikni a uvidíš !!!