Cestovní ruch na Východní Moravě jde vzhůru

ZLÍN.  Cestovní ruch ve Zlínském kraji začíná nabírat dech. Je to zřejmé z čísel o návštěvnosti za poslední čtvrtletí roku 2010, která dnes vydal Český statistický úřad. Zlínský kraj zaznamenal po Praze největší dynamiku růstu, když v posledním čtvrtletí roku 2010 vzrostl počet hostů o 6,5 %. Za celý rok 2010 byl zaznamenán růst počtu hostů o 2,3 %. Počet domácích hostů vzrostl o 2,6 %, počet cizinců se nezměnil. Podíl hostů z ciziny činí 13 % celkové návštěvnosti regionu, nejvíce hostů přijíždí ze Slovenska,  Německa, Polska a Rakouska, zajímavě (o 15 %) roste počet návštěvníků z Ruska.

„Je zřetelně vidět, že po poklesu počtu hostů, který byl díky ekonomické krizi zaznamenán v předchozím roce, se cestovní ruch opět oživuje. Potvrdil se takto růstový trend, který jsme zaznamenali již v pololetí roku 2010, “, sdělila Dana Daňová, ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy.

Na rozvoji cestovního ruchu na Východní Moravě se pozitivně odrážejí koncentrované investice do infrastruktury.

„Náš region přestává být neviditelnou Popelkou, naopak, díky rozmanitosti krajiny, bohatosti kultury a folkloru jej vyhledává stále více hostů, pro které podnikatelé i místní samosprávy vytvářejí stále lepší podmínky. Vyrostly nové hotelové kapacity, wellness centra, byly vybudovány cyklostezky, koupaliště, rozhledny. Jistě na tom má svůj podíl i zlepšující se dostupnost kraje. Navíc se náš turistický region nepřehlédnutelným způsobem prezentuje v tuzemsku i zahraničí,“ říká Jindřich Ondruš, náměstek hejtmana, do jehož kompetence cestovní ruch spadá.

Kraji se vyplácí účinný a systematický marketing prováděný Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy. Ta byla v minulém roce Českou centrálou cestovního ruchu oceněna jako nejlepší destinační management v ČR.

Kontakt:

PhDr. Dana Daňová, ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., tel. 577 043 900, 733 161 670, www.vychodni-morava.cz