Generali pojistila Jana Lucemburského

V Ostravském muzeu bude dnes slavnostně zahájena druhá část výstavy „Král, který létal“, která je oficiální součástí oslav 700. výročí nástupu Lucemburské dynastie na český trůn. Expozice je pojištěna u Generali, která prostřednictvím své nadace přispěla finančním darem Ostravskému muzeu na její uspořádání. Vystavené unikáty, které mapují moravsko-slezské pomezí v kontextu střední Evropy za doby Jana Lucemburského je možné navštívit do 31. března 2011.

 

"Předměty, které tady máme, jsou opravdové skvosty, klenoty historie českého národa, bez kterých by národní identita nemohla vůbec existovat,“ uvedla ředitelka Ostravského muzea Jiřina Kábrtová.

 

Jedinečnost výstavy spočívá ve vystavených předmětech. Mezi unikáty nevyčíslitelné historické hodnoty patří například Poklad ze slezské Středy nebo koruna královny, jejíž jméno není známo. Mohla jí být kterákoli česká královna od konce 13. století do poloviny století následujícího. Dále pak Simeonův relikviář z Dómské pokladnice v Cáchách nebo knižní vazba zlacené tepané desky evangelia sv. Marka z Benátek.

 

Zajímavost. Desky svatého Marka svírá ve svých tlapách lev v logu pojišťovny Generali.

 

Výstava vznikla pod záštitou Jeho Excelence Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého, pana Ing. Petra Kajnara, primátora statutárního města Ostravy, Jeho Excelence Františka Václava Lobkowicze, biskupa ostravsko-opavského a Jeho Excelence Jeana Faltze, velvyslance Lucemburského velkovévodství v ČR.

 

Další podrobnosti naleznete :

www.ostrmuz.cz/

www.janlucemburskyostrava.cz