Jaký bude Lázeňský festival?

 

 

 

Již po šesté se stane naše nejznámnější lázeňské město dějištěm říjnového Karlovarského týdne. Zdá se to daleko, že? Nicméně i když občas mrzne a krajinu zahalil sníh, letošní lázeňská sezona je přededveřmi. Je dost možné, že mnoho lázeňských hostů navštíví naše české balneoprovozy právě díky iniciativě zvané Lázeňský festival. Letos proběhne jeho osmý ročník. Stejně jako v předchozích ročnících, je i letos součástí Karlovarského týdne spolu s 44. ročníkem Mezinárodního festivalu filmů a multimédií s tematikou cestovního ruchu Tourfilm,   14. ročníkem Konference sdružení lázeňských míst.  Zatímco, který Tourfilm se za dobu své dlouhé existence stal cestovatelským pojmem, výkladní skříní multimédii zachycených krás českých i světových regionů a místem, kde mohou presentovat  cestovatelé a dobrodruzi svoje zážitky i zkušenosti, již zmíněný Lázeňský festival je záležitostí představitelů našich i zahraničních cestovních kanceláří, odborníků na cestovní ruch a především zástupců českých lázeňských míst. Letošní nastávající 8. ročník je úspěchem nejen organizátorů této akce, ale především autora a zároveň presidenta Lázeňského festivalu, Jaroslava Doliny.

 

Lońského sedmého ročníku se zúčastnila více jak stovka lázeňských společností, zahraničních cestovních kanceláří i zástupců médií. To svědčí o vysokém renomé této akce. Ale jak jste vlastně přišel na nápad vytvořit Lázeňský festival a jak vypadaly jeho začátky?

 

Osobně se zabývám tematikou balneoprovozů od roku 1997.  Již tehdy jsme si uvědomili, že výrazným problémem českého lázeňství je výrazná nekomunikace mezi jednotlivými účastníky tohoto odvětví, ať již se jedná o jednotlivé starosty lázeňských měst, lázeňskými svazy, sdruženími, odbornými komisemi i jednotlivými lázeňskými místy. Tehdy, v roce 2003 nás v Asociaci hotelů a reataurací v Karlových Varech napadla zajímavá myšlenka.Co kdybychom vymysleli nějakou akci, nějaký PR produkt, který by presentoval české lázeňství zahraničním hostům, cestovním kancelářím popřípadě zahraničním médiím. Krom toho by také zlepšil mediální kvalitu zpravodajství o situaci   na tuzemském trhu v této oblasti. Tak vznikl projekt lázeňského festivalu. Začínali jsme prakticky sami, pouze s podporou několika hotelů.

 

Jak to vypadlo na začátku, když byl celý festival tak zvaně „v plenkách“?

 

Nijak povzbudivě.  Na první ročník přijeli tři zahraniční účastníci. Dohromady to bylo asi 60 – 70 akreditovaných hostů. V dalším ročníku se počet o málo zvýšil zvýšil, a tak to postupovalo krůček za krůčkem. Následně jsme začali jednat o podpoře se zástupci samospráv a větších partnerů jako byla například státní agentura Czechturism. Ta přišla roce 2006 přišla  s novoukoncepcí Karlovarského týdne, kdy se rozhodla sloučit a spojit více příbuzných akcí, které se u nás v Karlovarském regionu usídlily. Do jednoho termínu se tak spojil festival Tourfilm s Lázeňským festivalem. Dále následovala konference, kterou pořádalo Sdružení lázeňských míst České republiky. Přiznám se, že nám spojení hodně pomohlo. Od toho roku jsme  výrazně zkvalitnili celý projekt. Zlepšilo se i financování, které dříve sotva pokrylo naše náklady. To nás mimochodem hodně uklidnilo, protože jsme mnohé akce financovali z vlastních kapes. Proto jsme mohli přivést více zahraničních  účastníků a dostali se tak nejen doma, ale i venku, do podvědomí. Například v pátém ročníku  jsme hostili zahraniční odborníky a zástupce firem  ze čtrnácti zemí světa. Loni, přestože  se všude mluvilo o krizi,  to byla celá stovka.

 

Jak vůbec vypadá taková akce?

 

Jde hlavně o setkání klientů a partnerů, kteří by se možná jinak nedostali do styku. Pořádáme velice populární workshop v malebném karlovarském sanatoriu Richmond, zajišťujeme různé společenské akce a v rámci festivalu organizujeme tématické poznávací cesty. V sedmém ročníku například navštívili naši hosté Lázně Jáchymov, Loket a Mariánské Lázně.  Musím s uspokojením konstatovat, že na naší akci byla předjednána i dojednána řada kontraktů pro letošní rok 2011. Co je ještě důležitější, zaznamenali jsme zvýšený zájem českých i moravských balneologických společností, které se k nám sjely prakticky ze všech koutů naší republiky. Doufám, že i díky loňskému roku bude ten letošní festival ještě bohatější.

 

 Lázeňský týden je tedy akce spíše výběrová. Podle jakého klíče zvete své návštěvníky?

 

Přiznám se, že pro nás jsou zajímavé a prioritní především určité státy, kterých je zhruba dvacet, nebo také země, kde má  své zahraniční zasstoupení agentura Czechtourism.  Jsou to pro naše lázeňství zajímavé a cílové trhy a jejich oslovování konzultujeme s lázeňskými společnostmi. Tedy s cílovou skupinou, která lázeňství poskytuje. Zde získáváme prvotní informace, které společnosti máme pozvat, koho máme získat, které celebrity přivést na festival apod. Pro naše partnery je velice důležitá kvalita a síla pozvané cestovní kanceláře nebo specializovaného zahraničního média. To se konečně projeví i na spokojenosti koncového klienta – lázeňského hosta. Ono se totiž lázeňství od běžných produktů cestovního ruchu hodně liší. Není ho možné směšovat. Většina lidí se jezdí do lázní léčit, nebo zde absolvují preventivní léčebné pobyty. Od toho konečně lázně jsou. Proto například vítáme, když má pozvaná cestovní kancelář vlastního lékaře nebo s konkrétním lékařem spolupracuje. Základní a úspěšnou propagaci lázní osobně vidím především ve využití moderní medicíny v našich v balneoprovozech.  To ocení nejen lékař. Jak přiznávají i nároční zástupci z Německa, patří naše léčebné lázeňství k předním v Evropě. Nemůžeme také zanedbávat moderní trendy. V poslední době  vznikají a stále se rozšiřují i speciální lázeňské programy pro mladší generace. Aktivity, kdy je léčebná kůry spojená  s golfem, beauty,  systémem wellness či dokonce s plastickou chirurgií, nejsou u nás, v České republice, novinkou.

 

 

Když se po letech, strávených organizováním Lázeňského festivalu, ohlédnete, jaké míváte asociace?

 

Jsem vcelku spokojený. Po sedmi letech se festival konečně prosadil. Sice mne občas mrazí, když si vzpomenu, jak jsme s přáteli vložili do této akce tři a půl milionu  korun, ale nelituji. Festival je konečně na trhu a žije vlastním životem. Byl bych samozřejmě osobně velice rád,  kdybych mohl v budoucnosti konstatovat, že Lázeňský festival má svůj 44. ročník jako v současnosti Tourfilm. Ale je mi jasné, že se náš projekt  bude ještě dlouho vyvíjet. Budeme hledat další cesty, čím oslovit zákazníky, jak ještě lépe propagovat naše lázeňství, kterak využívat nová multimedia apod.  Na druhé straně musím připustit, že rosteme  přece jenom rychleji než Tourfilm, který při svých začátcích bojoval o holou existenci nekonečných sedm ročníků v malé restauraci ve Spindlerově Mlýně nebo, když ho po revoluci pracně znovuoživoval jeho president, dr. Josef Schütz.  Doufám, že za třicet let bude náš Lázeňský festival akce světového významu. Bylo by to pěkné, že? Ale abychom úspěšně zvládli v říjnu i letošní 8. ročník, na tom už musíme pracovat  už nyní v únoru.