Tohle jsem vám chtěl říci ...

Předsedova řeč na plenární schůzi 20.1 2011

 

Vážené kolegyně a kolegové, omlouvám se za vlastní nepřítomnost, ale bohužel se z pracovních důvodů nemohu naší schůze zúčastnit. Děkuji panu místopředsedovi, že tedy můj bilancující referát přečte on, zveřejněn bude i na našich webových stránkách.

 

Jelikož budeme hodnotit uplynulý rok, a já navíc konec mého funkčního období, a Vy si zanedlouho budete volit nový výbor, předkládám Vám zprávu, jak jsem viděl ony měsíce já.

 

Vzhledem k tomu, že CTP jako organizace přešla od zájmového zaměření k zaměření profesionálnímu, značně se změnil i styl práce výboru, dělícího se na jednotlivé sekce. Jejich vedoucí mají v náplni své práce vymýšlení a zajišťování aktivit pro své členy - besedy, infocesty a tiskové konference včetně účasti na jiných nejrůznějších akcích. Mají na starosti

i monitoring z těchto akcí, neboť jsme vždy zodpovědní partnerům za medializaci.

Jedním z důvodů, proč jsme vlastně tlačeni k této doslova obchodní činnosti je fakt, že po odchodu našich členů z nejvyšších funkcí ve FIJET (kolegové Kulhánek, Navara i Homola již nejsou členy výboru FIJET) , musí CTP platit nájem za kancelář a skládek agentuře CzechTourism, kde dříve bylo oficiální sídlo a adresa FIJET, který rovněž uhrazoval nájem.

Mimo toho si musíme vydělat i na jiné aktivity, jako jsou příspěvky na dopravu, editorování našich webových stránek atd., což členské příspěvky nepokryjí.

Právě proto vznikl mimo běžných sekcí i pracovně zvaný „Komitét“, který má za úkol především obchodní činnost a dotační politiku. Komitét dohodl, zorganizoval a vyinkasoval řadu tiskových konferencí, jejich výčet a příjem jsou součástí finanční zprávy. Též o činnosti Komitétu poreferuje ve své zprávě jeho vedoucí Jiří Pilnáček. Důležité je, že i přes všechny problémy, včetně toho, že většina lidí, působících ve výboru jsou aktivní a zaměstnaní lidé a vše dělají ve svém volném, popracovním čase s velkým vypětím, se podařilo vydělat peníze, které sice nestačily k ohodnocení zainteresovaných, ale pokryly provozní platby CTP, což je úspěch, který dává znát, že jdeme správnou cestou a v blízkém budoucnu budeme ještě úspěšnější.

To ovšem předpokládá skutečné nasazení jednotlivých členů výboru a vedoucích jednotlivých sekcí, kteří, jak zdůrazňuji, jsou pověření zajišťováním aktivit pro jednotlivé sekce a potažmo tak pro celou členskou základnu CTP.

Nic nejde lehce, a naprosto - já a jistě i vy - dobře chápeme objektivní a provozní potíže. Máme hodně restů a rezerv ve spolupráci s vrcholnými orgány – jako je MMR, CzechTourism i asociacemi cestovních kanceláří či Asociací hotelů a restaurací i s Českou obchodní komorou, která se rovněž pravidelně věnuje cestovnímu ruchu. A to už ani nemluvím o krajských úřadech a nejrůznějších „opéeskách“, mající ve své náplni i turistiku, cestovní ruch a propagaci svých lokalit. Tady je prostor, na který se musíme především zaměřit v dalším volebním období, chceme-li si vydělat na naší další činnost.

Nebo také nemusíme, to záleží jen a jen na nás všech. Můžeme zůstat pasivní, čekat, kdy kdo nás pozve na TK nebo nějaký výjezd, zaplatit si tři sta korun za známku a zkrátka mít jen legitimaci.

Za pár okamžiku budete poslouchat jednotlivé zprávy vedoucích sekcí. Poslouchejte prosím pozorně, udělejte si podle toho obrázek, kdo jak pracoval a podle toho volte nový výbor. Dejte ale prosím příležitost i mladým tvářím, které by měly chuť pracovat ve výboru – přihlásí-li se někdo.

Já osobně do výboru již nekandiduji, letos odcházím do důchodu a již bych nebyl tím pravým člověkem na svém místě. Tím člověkem, který má nevděčnou úlohu, neboť musí popohánět nejenom k práci sám sebe, ale i ostatní členy výboru. Členské základně tímto děkuji za společně prožitá léta, dosavadnímu výboru za radosti i starosti, které naší společnou práci během dvou volebních období, kdy jsem byl ve funkci, provázely.