Kolik nás bylo v Krkonoších ?

Počty návštěvníků krkonošských infocenter oproti loňsku neklesají, v 70 % z nich budou vyšší jak v roce 2009

 

Jednou z aktivit Krkonoš – svazku měst a obcí je koordinace toku informací a úzká spolupráce s oficiálními městskými krkonošskými a podkrkonošskými informačními centry, včetně infostředisek Správy KRNAP. Více jak dvě desítky zástupců jednotlivých kanceláří se tak pravidelně setkávají buď ve Vrchlabí, anebo střídavě v regionu v působišti toho kterého infocentra či dalších partnerů. Všechny členské instituce mají společný vizuální znak: bílé -i ve čtvercovém zeleném bíle ohraničeném poli. Tzv. certifikát kvality je přidělen státní agenturou CzechTourism na základě dobrých výsledků kvality odvedené práce zjištěných z pravidelně prováděných kontrol. Jinak řečeno vše, co mají infocentra na starosti, podléhá jisté metodice práce a ta musí být do puntíku naplněna. A to si CzechTourism také kontroluje.

Zajímavým ukazatelem, který je součástí administrativy každého infocentra, jsou denně aktualizované statistiky návštěvníků, kteří do íčka za nějakým účelem přijdou. Od tohoto počtu mohou zřizovatelé mimo jiné vyhodnotit např. počet příštích výtisků nově vydávaných propagačních materiálů, jazykové mutace, nutnost počtu zaměstnanců obsluhujících za přepážkou, otvírací dobu, apod.

Dle dostupné statistiky, kterou odevzdalo pětadvacet informačních center, z toho sedm soukromých a pět Správy KRNAP, lze infocentra rozdělit podle návštěvnosti do tří, resp. čtyř kategorií. Kategorie do deseti tisíc návštěvníků za rok, do dvaceti tisíc, nad dvacet tisíc a nad čtyřicet tisíc návštěvníků za rok. Nutno předeslat, že počty došlých lidí se v různých lokalitách značně liší. Rozdíly jsou kupodivu až desetitisícové.

Do první kategorie, tzn. počtu došlých deseti tisíc návštěvníků za rok lze zařadit například infocentrum v Černém Dole, Lánově, Žacléři. Ve druhé kategorii, do dvaceti tisíc návštěvníků za rok, nalezneme například infocentra v Hostinném, Jilemnici, Svobodě nad Úpou. Ve třetí kategorii je to např. info v Janských Lázních a Vrchlabí. Čtvrtá kategorie se pohybuje v počtech od čtyřiceti tisíc návštěvníků výše a v ní jsou zařazeny např. Harrachov, Pec pod Sněžkou, Trutnov.

 

Z uvedených statistik vyplývá, že v porovnání let 2009 a 2010 lze letos očekávat v 70 % z nich průměrně o 4 tisíce návštěvníků více.

 

Pro zajímavost uvádíme některá porovnání. V Harrachově došlo oproti roku 2009 k velkému nárůstu, lze očekávat až o cca 15 tis. návštěvníků více. Pokles návštěvnosti naopak zaznamenali v Hostinném, Svobodě nad Úpou a na Horní Malé Úpě, kdy je ve statistikách v roce 2010 vedeno cca o 2 tis. návštěvníků méně. V Peci pod Sněžkou jsou oficiální čtyři informační centra, která spolupracují se Svazkem Krkonoše. Dvě soukromá a dvě Správy KRNAP, jejich návštěvnost odpovídá rozdělení do všech čtyř kategorií. Regionální informační centrum Krkonoše ve Vrchlabí v roce 2009 zaznamenalo 24 062 návštěvníků. V roce 2010 předpokládá nárůst návštěvnosti.