Po stopách generála Ludvíka Svobody

O víkendu, v sobotu 20. listopadu 2010  se konal již 4.ročník turistického pochodu „Po stopách armádního generála Ludvíka Svobody“   v jeho rodné obci Hroznatíně a okolí. Pořadatelem byl aktivní  Klub českých turistů Trnava a trasa pochodu měřila 15 km z Trnavy přes Hroznatín – Rudíkov do Trnavy, kolem Kláštereckého rybníka a Kolomazných kamenů. Pochod se konal u příležitosti 115.výročí prezidentových narozenin. Do vysočinského kraje vykročilo na 400 turistů všech věkových kategorií;  slavnostního  aktu před rodnými domem Ludvíka Svobody  se zúčastnila  delegace Československé obce legionářské, vedená generálem Alexandrem Beerem, Českého svazu bojovníků za svobodu, Klubu českého pohraničí.  

 

  ...
 
Představitelé Společnosti Ludvíka Svobody  předali Pamětní medaile LS  činovníkům Klubu českých turistů, představitelům obce Miroslavi a starostce Hroznatína.  Všichni účastníci pochodu byli pozváni k prohlídce a k pohoštění v památníku, který spravuje a o nějž pečuje prof. Zoe Klusáková – Svobodová se svými blízkými. Starají se o něj poté, kdy se Třebíčsko a armádní instituce přestaly o památný objekt pečovat . V rodném domě je kromě připomínek na život a práci Ludvíka Svobody také rozsáhlá výstavní expozice „Československé ženy bojující v zahraničních jednotkách za II. světové války. Jejími autorkami jsou Jiřina Kopoldová – Švermová , Zoe Klusáková – Svobodová a Helena Křikavová – Albrechtová a další. Výstava se stala internetovým portálem Společnosti Ludvíka Svobody.  Početná účast turistů a příchozích občanů, především dětí a mládeže jednoznačně potvrdila, že lidé  Českomoravské vysočiny chovají svůj dávný vztah k osobnosti svého kraje a svého národa.

  ...