Fondy EU a podpora cestovního ruchu

 

Jihočeská centrála cestovního ruchu  s partnerskou Hornorakouskou centrálou uspořádala ve dnech 22. až 23. října dvoudenní motivační cestu po regionu pro zástupce cestovních kanceláří a médií. Projekt byl spolufinancován Jihočeským krajem a Evropskou unií z Evropského fondu regionálního rozvoje v rámci Evropské územní spolupráce Rakousko-Česká republika 2007- 2013.

   


  

Někteří z účastníků presstripu si vyzkoušeli i základní abecedu golfu ( Foto: Miroslav Feszanicz)

 

Poznávací cesty se v rámci projektu „Podpora zahraničního příjezdové cestovního ruchu jižní Čechy – Horní Rakousko – Waldviertel“ se mimo pracovníků cestovních kanceláří zúčastnila desítka žurnalistů z centrálních i místních sdělovacích prostředků, nechyběli ani zástupci České asociace novinářů a publicistů cestovního ruchu. Cílem akce bylo nejenom představit účastníkům turistické aktivity společného regionu, a to jak formou prezentace i prostřednictvím skutečných zážitků, ale především pak prostřednictvím profesionálů, působících v turismu, napomoci zviditelnění veřejnosti tohoto zajímavého a přitažlivého kraje, který nabízí spoustu možností jak k pohodovému, tak i zážitkovému prožití  nejenom prodloužených víkendů, ale i prázdnin či dovolených.

 

 

Výlet do rakouského příhraničí

 

 Součástí press/fam tripu byla návštěva Zemské výstavy na zámku Parz v Grieskirchenu, která se koná ve dvouletých cyklech. Ten letošní nese název „Renesance a reformace“, kdy mezi hlavní návštěvnické magnety patří kupříkladu nejenom originální spisy Martina Luthera či replika historické dílny s možností osobně si vyzkoušet původní knihtisk, ale lákavá je především doprovodná výstava s produkty „mostlandu“ neboli moštové zemičky, jak se zdejšímu kraji také úsměvně říká. Mezi nabídky a ochutnávky patří již zmíněné mírně alkoholické mošty, které zde vyrábí každý sedlák, domácí špek, skvělé cukrářské výrobky i „snaps“ a řada dalších pochutin či řemeslných výrobků z Horního Rakouska, které bezesporu lákají k návštěvě tohoto pohostinného místa ctitele gastroturostiky.

 

 

Zastavení v minulosti

 

Účastníci poznávací cesty byli ubytováni ve VILLAGE GOLF HOTELU Stachův dvůr s osmnáctijamkovým golfovým hřištěm. Zde jim byla k dispozici golfová akademie s krátkou výukou golfu a především noční prohlídka jedinečného Musea Fotoateliér Seidel v Českém Krumlově. Dobový dům s atelierem Mistra Seidla, velké postavy Krumlovských fotodějin, je již sám o sobě skvělým muzejním kouskem. Samotné muzeum je pak evropský unikát, který je autentickou prezentací historie a užití fotografie téměř od časů jejího vzniku. V místě, kde již od 19. století vznikala fotografie a obchodní činnost s ní spojená, se dodnes zachovalo téměř vše, co souviselo s fungováním firmy i životem. Díky citlivé rekonstrukci a minimálním stavebním zásahům se před návštěvníky otevírá prostor, který je autentickým odrazem své doby. Původní prosklený ateliér se zázemím fotografických laboratoří a kopírny denním světlem, ale též prostory určené pro styk se zákazníky, jakou je přijímací kancelář či čekárna, prozrazují leccos o vedení fotografické živnosti za rakouského mocnářství v těžkém období světových válek i v dobách rozkvětu za první československé republiky. V druhé polovině dvacátého století však objekt chátra, hrozilo zničení vybavení i obsáhlého fotoarchivů s mnoha tisíci skleněných fotodesek a dalších cenností. Po roce devětaosmdesát se dlouhý čas připravovala záchrana celého objektu, která vyvrcholila projektem MUSEUM FOTOATELIER SEIDEL, který byl podpořen z prostředků Evropské unie, program Interag III, a z Českokrumlovského rozvojového fondu. 

 

Sedm set let Českého Krumlova

Druhý pracovní den byl ve znamení gurmánského zážitku v podobě pravé jihočeské zabijačky včetně ochutnávky domácích pochoutek. Nechyběla však  prohlídka historického města s populárním „hradozámkem“, čnícím vysoko nad Vltavou. Jedná se o dominantu a symbol města, jeden z největších hradních komplexů v Evropě. Vše o historii města, dnes patřící mezi přední památky UNESCO, se účastníci infocesty dozvěděli v městském Regionálním muzeu na výstavě „Příběh města Český Krumlov“, která navazuje na rozsáhlý kulturní projekt, uspořádaný v loňském roce u příležitosti 700. výročí vydání listiny, v níž je, vedle tehdy již existujícího hradu, poprvé písemně zmíněno i město Český Krumlov.

 

 

 

Účastníci press/fam tripu byli ve skvělé průvodcovské péči pracovnic Jihočeské centrály cestovního ruchu. Též byli vybaveni kolekcí propagačních tiskových materiálů vynikající kvality. Materiály vydal Českomoravský rozvojový fond ve spolupráci s městem Český Krumlov v projektu Směr budoucnost – cíl prosperita za podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj a ROP Jihozápad.

 

                                                                               

 Unikátní keramický model Českého Krumlova v Regionálním muzeu vzbuzuje velký zájem návštěvníků Foto: Miroslav Feszanicz)