Greenway Jizera – zahájení stavebních prací se odsouvá

 

Sdružení Český ráj před  časem získalo významnou dotaci na vzdělávací projekt. K velkému zklamání všech zainteresovaných i místních občanů a turistů se však jeho realizace odsouvá na neurčito. Důvodem je rozhodnutí vlády, která prostřednictvím ministra financí oznámila, že uvažuje o změně spolufinancování operačních programů ze strany státu.

 

Na sedm desítek cyklistů se vydalo v neděli 19. září na cyklovyjížďku po trase zamýšleného projektu Greenway Jizera. Akci pořádalo město Turnov a Sdružení Český ráj. Trasa vedla z turnovského náměstí do Přepeř k jezu, kde bylo ve spolupráci se společností Sundisk slavnostně položeno základní „pádlo“ pro další rozšíření půjčovny lodí Jizera – Žlutá plovárna. Z Přepeř účastníci vyjížďky pokračovali do Březiny a Kopákova, kde navštívili pro veřejnost běžně nepřístupné prostory novogotické hrobky Rohanů. Poté peleton dále pokračoval na prohlídku svijanského pivovaru, odkud následoval návrat do Turnova.

„Propagačními jízdami po trase zamýšlené cyklostezky chceme veřejnosti projekt přiblížit, i když jeho realizace se stále odsouvá. Původně to mělo být tak, že u příležitosti této podzimní vyjížďky jsme měli oznámit termín zahájení prací v úseku z Líšného do Turnova. Místo toho ale bylo rozhodnutí o přidělení dotace odloženo,“ konstatoval Aleš Hozdecký, předseda občanského Sdružení Český ráj.

 

Co se vleče neuteče?

Je to právě Sdružení Český ráj, které je hlavním iniciátorem a koordinátorem projektu. Již v září 2007 se uskutečnilo první velké setkání ve Svijanech, na kterém tehdejší hejtmani Libereckého a Středočeského kraje Bendl a Skokan podepsali dohodu o partnerství na nadregionálním projektu výstavby cyklostezky moderního, evropského typu Greenway Jizera. Od té doby se uskutečnilo několik propagačních jízd po celém toku Jizer od Kořenova po Lázně Toušeň. Na několika úsecích probíhá zpracování projektové dokumentace, byla zahájena i propagace projektu. K realizaci je první úsek z Líšného přes Malou Skálu do Turnova, na jehož výstavbu podalo Sdružení Český ráj žádost o dotaci z Regionálního operačního programu Evropské unie. Ta má být ve výši zhruba 40 milionů korun.

„Rozhodnutí o přidělení dotace bylo ke všeobecně velkému zklamání odsunuto. Důvodem je rozhodnutí vlády, která prostřednictvím ministra financí oznámila, že uvažuje o změně spolufinancování těchto operačních programů ze strany státu,“ přiblížil aktuální problém Hozdecký.

 

Pro peníze jinam

Dosud platilo, že z operačních programů šlo maximálně 85% na investice, 7,5% přidal stát a stejný díl příjemce dotace. Vláda však chce podíl státu  v mnoha případech omezit. Pro Sdružení Český ráj by to znamenalo, že namísto spolufinancování ve výši 7,5% by to mohlo být 15%, což v případě, že projekt realizuje nezisková organizace, je značně komplikované. Leckdy by to doslova překonalo finanční možnosti tzv. neziskovky.

Podle Hozdeckého ale bylo do projektu vloženo již tolik úsilí a energie, že i kdyby nakonec měl platit nevýhodný model spolufinancování, Sdružení Český ráj  by ve spolupráci s partnerskými obcemi od realizace cyklostezky neustoupilo a finanční prostředky by se hledaly jinde. Pokud v zimě dojde k podpisu smlouvy o dotaci, stavební práce mezi Líšným a Malou Skálou začnou zjara 2011. Ještě letos ale bude z prostředků města Turnova opravena cesta od Dlaskova statku na Loužek.

 

Mezinárodní spolupráce

Pozitivní je i rozvoj vodácké turistiky na řece Jizeře, na kterém se hlavní měrou podílí společnost Sundisk, zastoupená maloskalskou Žlutou plovárnou. To jen potvrzuje potenciál zeleného koridoru řek Jizery pro nejrůznější druhy bezmotorové dopravy, což bezezbytku naplňuje myšlenku projektu Greenway Jizera.

Výstavba moderní evropské cyklostezky Greenway Jizera má podporu šesti desítek obcí na toku řek, které si od cyklostezky slibují rozvoj turistiky, podnikatelských aktivit a také zlepšení péče o životní prostředí a zvýšení bezpečnosti pro cyklisty v koridoru řek. V neposlední řadě byla též zahájena i spolupráce s polskými partnery na téma propojení českých a polských cyklotras v oblasti Harrachova a Jizerky.

 

Pro zvýšení úrovně služeb

Není to však pouze  cyklostezka Jizera,  kterou v současné době žijí ve Sdružení Český ráj.

„Mám pro veřejnost příznivou zprávu. V minulých dnech jsme obdrželi informaci, že Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou obdržela osmimilionovou dotaci na projekt vzdělávání zaměstnanců i managementu v oblasti gastro a hotelových služeb, který Sdružení Český ráj pro hospodářskou komoru připravovalo a aktivně na něm spolupracuje. Celý projekt zasahuje čtyři okresy a bude trvat skoro tři roky.  Věřím, že i tato naše aktivita přispěje ke zvýšení úrovně místních služeb v cestovním ruchu. Pevně věřím, že se nám podaří i přes nepřízeň současné politické a ekonomické situace státu získat i další dotaci na naše marketingové aktivity, které mají zatím stejný osud jako projekt Greenway,“ svěřuje se Aleš Hozdecký. “S ohledem na velmi dobré ohodnocení naší žádosti, které vychází ze zveřejněného pořadí hodnocených projektů, vidím i získání těchto prostředků velmi optimisticky…“