Aktuálně

Asociace novinářů a publicistů o cestovním ruchu Czech Travel Press zvolila na další dva roky své vedení. Plenární schůze volila členy výboru a revizní komisi.

Členové výboru mezi sebou posléze zvolili nejužší vedení. Předsedkyní zůstává Marie Kysilková, stejně jako místopředseda Miroslav Navara a pokladník Petr Tiefenböck. Nově byla zvolena za tajemnici Eva Mráčková. Výbor Czech Travel Press pracuje ve složení Natália Homolová (Socieurs), Antonín Karoch, Marie Kysilková, Miroslav Navara (freelancer), Eva Mráčková (COT), Petr Tiefenböck (Travelink) a Jakub Turek (Horydoly). Náhradníkem je Petr Skála (První zprávy).

Stejným způsobem jako výbor postupovala revizní komise a do svého čela znovu zvolila Lubora Falteiska. Revizní komise je složena takto: Lubor Falteisek (Naše rodina), Iveta Hamarneh a Marcela Kohoutová. Náhradníkem je Jiří Zoufal (Hasiči).

Text: Jakub Turek

Česká asociace novinářů a publicistů cestovního ruchu - Czech Travel Press – v roce 2018 čítala více než osmdesát členů. Pro ně připravila řadu akcí, pokrývajících všechny oblasti, související s cestovním ruchem a to jak domácím, tak mezinárodním. CTP spolupracuje s institucemi a organizacemi, ovlivňujícími rozvoj cestovního ruchu v Česku, především s Českou centrálou cestovního ruchu - CzechTourism, s níž má již po léta uzavřenu dohodu o spolupráci. Ta byla v roce 2018 aktualizována a opět podepsána. To se odrazilo v orientaci činnosti CTP především na podporu hlavního tématu CzechTourismu v roce 2018 – oslavy stoletého výročí vzniku Československa. V souladu s koncepcí CzechTourismu se aktivity CTP orientovaly také na podporu návštěvnosti regionů.

V pražském hotelu Jalta proběhl 11.1.2019 první workshop Jamajky v České republice. Workshop uvedla zástupkyně pro Českou republiku PhDr. Sylva Santarová ze společnosti TMR International., která představila zástupce Jamajky z Jamajské centrály cestovního ruchu, jednotlivých hotelových společností a společnosti Condor. Více než padesát zástupců českých cestovních kanceláří pozorně poslouchalo prezentaci ostrova, který již řada Čechů pro sebe objevila.