Ing. Petr Tiefenböck

 (1951) Ve svém profesním životě pracoval v různých řídících funkcích ve společnostech OREA, ČD Travel a posléze na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR nejdříve jako ředitel odboru cestovního ruchu a později jako poradce ministra. V současnosti je ředitelem Autoturistu. V novinářské profesi začal pracovat zejména v době působení na Českých drahách, kde pravidelně publikoval v magazínu ČD pro vás. Příležitostně publikuje v odborném tisku a v mediích se zaměřením na cestovní ruch, též vyučuje na VŠO. Členem České asociace novinářů a publicistů cestovního ruchu (CTP) je od roku 1998, kdy byl rok předsedou organizace a posléze deset let jejím pokladníkem, kterým je i nyní. V roce 2011 založil webový informační zdroj www.travelink.cz