Univerzita kávy Terst –Itálie


„Vášeň pro kávu jde svou vlastní cestou“ – to je motto unikátního, originálního zařízení, které provozuje ve své centrále v italském Terstu jeden z předních kávových producentů na mezinárodním trhu – společnost ILLY.


Univerzita kávy v Terstu je exkluzivní středisko, založené společností Illy s cílem propagovat, rozvíjet a šířit kvalitu kávové kultury do světa. V tomto případě se tak děje vzdělávací a školicí činností, čerpající jak z dlouholetých tradic a znalostí, tak ale i z výsledků modernizačních snah a poznatků výzkumů. Všechny tyto zdroje považuje společnost za základ úspěšnosti značky Illy. Především producenti, profesionálové a znalci jsou těmi třemi základními pilíři, jejichž prostřednictvím se výsledky iniciativy z Terstu prosazují napříč celou Itálií i do zahraničí. Jak je patrné, dnes jde již o stabilizovaný, úspěšný mezinárodní projekt. V souladu se zaměřením na tvorbu a rozšiřování komunity excelentních zprostředkovatelů kávové kultury do celého světa dnes nalezneme takové „vyslance“ nejen v Evropě, např. v Holandsku, ale i třeba v Číně, Jižní Koreji, Egyptě, Indii a Brazílii. V nejbližší době se otevřou další střediska jak v Evropě, tak Asii, Americe i Africe. 

Ve snaze podporovat a rozvíjet trh kávy o vysoké kvalitě na celém světě terstská Univerzita kávy jde při tvorbě svých vzdělávacích a tréninkových programů až takříkajíc „k pramenům“ – tedy do samotných producentských zemí. Farmáři a pěstitelé kávy se tak dostávají ke znalostem, jak docílit a kontrolovat vysokou kvalitu své produkce již v průběhu pěstování, sklizně i po sklizni. Tato snaha se samozřejmě odráží i v budování a provozu tzv. subdivizí v co největším počtu a na všech kontinentech, aby se aktivity, určené producentům kávy, k nim co nejsnáze dostaly.


Dalším stupněm péče o kvalitu a šíření kávové kultury je zprostředkování komplexního know-how do okruhu profesionálů, baristů, kteří zákazníkům kávu ke konzumaci připravují.      

Skuteční baristé, s opravdovým zájmem a zaujetím pro svou profesi, nepohrdnou znalostmi o své surovině ve všech ohledech – počínaje všemi stadii pěstování, jejich botanickými i fyziologickými aspekty, přes etapy zpracování kávových zrn až po dokonalé způsoby jejich užití při samotné konečné přípravě rozmanitých druhů kávy. Espresso, cappuccino a další druhy kávy vyžadují odpovídající postupy - ať už co do množství suroviny, jejího charakteru, tak i co do časového intervalu zpracování, atd. Čím více znalostí a zkušeností, tím větší úspěch v cestě za autentickým uměním připravit skutečně dobrou kávu. To umožňuje současně odkrývat nové nástroje úspěchu v jejím prodeji, i nové technické možnosti, jak proměňovat a překvapovat v nabídce a své nově nabyté schopnosti a kompetence zprostředkovat dál – svým spolupracovníkům i zákazníkům.    


Univerzita kávy nabízí milovníkům kávy a konzumentům šanci stát se znalci, stále zdokonalujícími své znalosti, využitelné při vychutnávání bohatosti, charakteru a odlišností, identifikaci aromatu, původu, intenzity pražení, hodnocení způsobu a techniky přípravy konečného produktu. Obrazně řečeno, absolventi Univerzity kávy se stávají jakýmisi sommeliery kávy. Jsou schopni objektivně hodnotit, zda káva byla připravena správně, ať už v domácích, či profesionálních podmínkách. Univerzita jim poskytuje pocit jisté příslušnosti k něčemu většímu, ke komunitě znalců, pro něž je trvale chystán kalendář akcí a přehled kontaktů, s jejichž využitím zůstávají stále up-to-date a podílejí se na nejnovějších poznatcích v oblasti kávové kultury. 


Univerzita kávy organizuje různé, i flexibilní programy, umožňující rozmanitým zájemcům účast na vzdělávacích akcích podle jejich potřeb, časových možností, profesionálních zájmů,

dokonce i osobnostních předpokladů. Nabídka spočívá jak v klasických kurzech v Terstu, tak možnostech účastnit se kurzů v jiných, prestižních známých střediscích ve světě. Podle požadavků a zájmů klientů mohou být kurzy jednodenní, ale i delší, vždy však zakončené udělením osvědčení a absolventského diplomu. Např. čtyřdenní kurz opravňuje k užívání titulu Maestro Barista, zatímco kombinace teoretických i praktických lekcí dle samostatného studijního plánu pro nejvyšší profesionální úroveň pak opravňuje k užívání titulu Artista e Manager del Café…Tým lektorů na Univerzitě kávy je integrální, aktivní součástí pracovního kolektivu společnosti Illy. Skládá se ze zkušených, osvědčených expertů, specialistů na jednotlivé subjekty vzdělávání, vždy připravených se zaujetím se věnovat svým studujícím. Ani oni však nejsou ponecháni riziku stagnace. Společnost Illy pro ně samotné rovněž připravuje permanentní trening. Univerzita ve svém sídle v areálu závodu na zpracování kávy využívá fantasticky moderně vybavené posluchárny á la vysoká škola, vydává publikace, informační a propagační materiály, organizuje i řadu podpůrných aktivit v duchu své orientace. 


Jak se tu traduje, není možné představit si Terst bez kávy a Illy-caffé bez Terstu. Právě zde v roce 1933 Francesco Illy založil svoji společnost a počal vyvíjet techniky lisování mleté kávy do plechovek. Terst představuje přirozenou souvislost Illy a kávy ve všech aspektech: tudy vstupuje většina kávové suroviny do Itálie, zde sídlí dovozci, zpracovatelé, prodejci i dopravci kávy. Nechybějí tu ani historické kavárny, oplývající šarmem – ať už současným, ve své originalitě, či naopak vyvolávajícím reminiscence na „belle époque“ za časů Habsburků…V Terstu je káva synonymem tradic, ale i vědy a modernizace, představované např. Chemickou laboratoří obchodní komory, specializovanou na analýzy zelené kávy, či aktivitami Area Science Parku, kde Aromalab je laboratoří, zabývající se zkoumáním vůní. Nelze však opomenout ani Qualicaf consortium, působící na prosazování kvality výrobků a služeb. Centrála Illy organizuje i krátkodobé exkurze do areálu závodu – i ty stojí za pozornost. Účastníci si prohlédnou jak provoz zpracování kávy, tak luxusní prezentační místnosti se spoustou předmětů a dekorací, souvisejících s kávou a jejím konzumem a nahlédnout i do zmíněné posluchárny, vybavené tím nejmodernějším, co současná technologie dovoluje..

Autorem článku je držitel diplomu kávového kurzu „L´ABC del gusto“ Univerzity kávy Terst