Česká chuťovka je majákem kvality a výtečné chuti

Text a foto: Jaromír Hampl Věra Hamplová

Soutěž o značku Dobrý tuzemský potravinářský výrobek ČESKÁ CHUŤOVKA proběhne již po desáté. Za předchozích 9 ročníků soutěže získalo celkem 185 potravinářů ohromujících 649 Českých chuťovek a 150 Dětských chuťovek Když přišla před deseti lety skupina uznávaných potravinářských odborníků s nápadem uspořádat soutěž, dali se potravináři, kteří se do ní přihlásili, spočítat na prstech obou rukou. Vzhledem k tomu, že šlo o spontánní iniciativu dobrovolných nadšenců bez jakékoliv finanční podpory z veřejných zdrojů, byly i tyto skromné začátky povzbudivé, a hlavně se ukázalo, že má opravdu smysl vyzdvihnout výtečnou chuť jako něco, co kvalitní českou potravinu skutečně korunuje a zabezpečí jí oprávněnou přízeň zákazníků.

Od té doby popularita soutěže rok od roku vzrůstá, a to napříč všemi kategoriemi potravin i velikostí jejich výrobců – od nejmenších až po největší. Zájem je už tak veliký, že hodnotitelská komise musela anonymní ochutnávku vzorků rozšířit na celé dva dny a co nevidět bude asi muset přidat i třetí.

Dětské porotě, složené z členů Dětské tiskové agentury, studentů 1. ročníku VOŠ, SPŠ a SOŠ PODSKALSKÁ a žáků ZŠ Londýnská, která uděluje značku DĚTSKÁ CHUŤOVKA, na to zatím stačí půlden, ovšem pořádně nabitý chuťovými vjemy.

„Posilování prestiže značky ČESKÁ CHUŤOVKA mezi dalšími značkami kvality potravin na českém trhu se v desátém roce její existence symbolicky potvrdilo i slavnostním udělením prestižního titulu MARKETÉR ROKU 2017 na galavečeru České marketingové společnosti 17. května, což je uznáním jak pro všechny spolupracovníky a partnery soutěže, tak i potravináře, kteří značky Česká nebo Dětská chuťovka na svých výrobcích již mají,“ uvedl Jiří Sléha, jednatel společnosti Sympex.

Databáze vítězů K letošnímu jubileu soutěže přichází její organizátoři ve spolupráci se společností MarkAs distribution s novinkou – Databází vítězů soutěže Česká chuťovka a Dětská chuťovka, která usnadní všem zájemcům, ať už obchodníkům, zákazníkům či zástupcům médií, apod., přehledné vyhledávání oceněných potravin i výrobců za celou historii soutěže podle zadaných kritérií. Ocenění výrobci tak získají nový marketingový kanál k posílení svého postavení na trhu. Tento jedinečný marketingový nástroj bude v aktualizované podobě i se započtením letošních výsledků představen na slavnostním říjnovém předávání ocenění v Senátu a zájemci si ho mohou nezávazně vyzkoušet již nyní na adrese http://www.mark-as.cz/chutovka 

Již od pátého ročníku soutěže se díky záštitě předsedy Senátu Milana Štěcha předávají ocenění nejúspěšnějším českým potravinářům v překrásném prostředí Rytířského sálu Valdštejnského paláce a všichni ocenění výrobci si velice považují, že výsledky jejich práce dochází uznání v takto důstojných prostorách. Od roku 2017 si soutěž vzala pod svá ochranná křídla také Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova, která svůj zájem o podporu českých potravin vyjádřila nejen účastí svého předsedy a místopředsedy - senátorů Miroslava Nenutila a Petra Šilara - na tiskové konferenci v Senátu 30. srpna, ale i delegováním posledně jmenovaného přímo do hodnotitelské komise soutěže, takže letos už podruhé absolvuje spolu s ostatními porotci dvoudenní perný maratón hodnocení více než 200 nominovaných vzorků a může tak nejen svým kolegům zprostředkovat skvělý přehled o výtečném umu českých potravinářů.

Oba senátoři také na tiskové konferenci přislíbili podporu Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova soutěži Česká chuťovka jako projektu s nesporným pozitivním přínosem českým potravinářským výrobcům i jejich zákazníkům i do budoucna. „Vítám všechny soutěže, které pomáhají propagaci českých potravin, máme obrovskou tradici. Máme na co navazovat, máme šikovné potravináře, a proto je důležité podporovat české potraviny a hlavně lidi, kteří je dělají,“ řekl senátor Šilar.

Záštitu soutěži letos poskytl také ministr zemědělství, Miroslav Toman, její odbornou úroveň a prestiž pak podtrhuje odborná garance Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, která spojuje dlouholetou tradici s progresivními směry a obory ve vědě a výzkumu, včetně potravinářského. Vedle ní je dalším odborným garantem letos rovněž jubilující (150 let pivovarské školy) VOŠ, SPŠ a SOŠ PODSKALSKÁ, kde budou v polovině září probíhat i veškerá hodnocení přihlášených výrobků. První veřejná sladovnická škola v Praze založená r. 1868 představovala ve své době první vzdělávací institut středoškolského typu v rámci celé tehdejší Rakousko−Uherské monarchie. Odborným patronem soutěže je osobně rektor VŠCHT Karel Melzoch. 

Předsedkyně hodnotitelské poroty Jana Dostálová z VŠCHT Praha vysvětlila: „Hodnotíme během 2 dnů okolo 200 výrobků, snažíme se, aby i poslední výrobky byly hodnoceny objektivně. Existuje spousta dobrých výrobků, které by si lidé měli umět najít, k tomu jim pomáhá i chuťovka. Při kontrolách z českých výrobků nevyhovělo 10 %, výrobků z EU nevyhovělo 17 %u výrobků mimo EU to bylo už 27 %.“

Uzávěrka přihlášek do letošní soutěže je 13. září. Slavnostní předávání ocenění se uskuteční 11. října opět v reprezentativní atmosféře historických prostor Valdštejnského paláce, sídle Senátu. Přítomní novináři tam i letos na základě vlastní ochutnávky předají třem z oceněných plaketu „Cena novinářů – Česká chuťovka 2018“ a již pošesté bude také jedna výrazná osobnost českého potravinářství slavnostně poctěna titulem „Rytíř české chuti“.

Spoluorganizátorem slavnostního předávání ocenění je Česká cesta – Via Bohemica, z.s. Přihlášku i pravidla soutěže, jakož i seznam historicky všech úspěšných výrobců a oceněných potravin, lze nalézt na www.ceskachutovka.cz. Českou chuťovku je možné také sledovat na Facebooku, kde jsou uveřejňovány aktuální informace a novinky od držitelů ocenění.

Generálním partnerem České chuťovky je tradičně skupina Ahold. Váženým partnerem soutěže je opět Hasičská vzájemná pojišťovna, která poskytne jejím účastníkům zvýhodněné podmínky při sjednávání pojištění. Jako partner soutěže poskytne účastníkům soutěže 20% slevu na pojištění soukromého majetku, odpovědnosti a pojištění úrazu. Pěti nejlépe hodnoceným účastníkům bude poskytnuta 30% sleva na pojištění podnikatelských rizik. Všem účastníkům soutěže při sjednání pojištění u HVP a.s. poskytne v průběhu roku 2018 obchodní slevu 15 % při sjednání pojištění podnikatelských rizik. Hlavními mediálními partnery soutěže jsou vydavatelství AGRAL, vydavatelství RIX a Regionální televize CZ, partnerem Dětské chuťovky pak je tradičně i Dětská tisková agentura.