Pozvánka na výstavu Pod korouhví stříbrného lva

Chcete vědět, proč se říká o někom, že má chování řeznického psa. ? Běžte se podívat na novou výstavu Národního zemědělského muzea Praha s názvem  Pod korouhví stříbrného lva , která  je věnována řeznickému a uzenářskému řemeslu. Z jedné z třiceti výstavních tabulí připomínající desky, kterými řezníci před svými krámy upozorňují na svoji akuální nabídku masa a uzenin, je bílým písmem na černém poli napsáno mnohé i o řeznických psech. Tři místnosti v prvním patře muzea totiž patří řezníkům a jejich letitému cechu.

 

http://vimevite.cz/as/foto/5449-big.jpg

Některé nástroje podobné těm vystavovaným dobovým a několik staletí starým řezníci  při své práci používají dodnes (Foto: Petr Skála)  

 

V Čechách dochází k většímu rozmachu řemesel a cechů od 13. století a mezi nimi právě řezníci postupně zaujali přední postavení. Rok 2010 je rokem  700. výročí, kdy řezníci za obranu Prahy proti korutanským vojskům v roce 1310 získali od Jana Lucemburského do svého znaku stříbrného lva v červeném poli a rovněž obdrželi různé výsady a privilegia, která byla řeznickému cechu i dalšími panovníky potvrzována až do zániku cechovních zřízení v roce 1859, kdy byl vydán živnostenský řád.  V 15. století se u řezníků objevuje dvouocasý lev s korunou na hlavě a v 16. století lev drží mezi tlapy řeznickou sekeru.

 

"Koncepce výstavy NZM Praha je rozvržena do tří celků. První část pojednává obecně o historii řemesla, kterou doplňují unikátní fotografie z muzejního fotoarchivu a řada dalších předmětů ze sbírek muzea jako jsou vývěsní štíty, ceníky, reklamní poutače a jiné předměty, dokreslující historii tohoto oboru. Další část výstavy se věnuje řeznickému cechu a jeho atributům. Nezapomnělo se ani na symbolického řeznického psa, který je zde představen originálním způsobem. Vystaveny jsou unikátní cechovní propriety (ferule, pohřební štít, pokladnice atd.) zapůjčené Muzeem hlavního města Prahy, ale i jedinečné řeznické slavnostní a pracovní stejnokroje ze sbírek Národního zemědělského muzea," láká do muzea Lucie Kubásková, autorka výstavy.

 

http://vimevite.cz/as/foto/5448-big.jpg

 Lucie Kubásková, autorka výstavy (Foto: Petr Skála)

 

"V této části je také samostatný celek věnován židovským řezníkům, kteří se řídili speciálními pravidly při zabíjení zvířat. Židovské muzeum v Praze  tomuto účelu zapůjčilo košérovací nože, brousky, košérovací desku, pečetidla, výjimečné fotografie a zejména přeložený zlomek dopisu z genize z místa bezpečného uložení  z Luže, vzkazující vtipnou formou řezníkovi, aby šel provést košerování. Tento unikátní dopis dosud ještě nebyl nikde publikován. Poslední a zároveň největší část výstavy na řadě předmětů, dokumentů, obrázků a fotografií představuje ukázky zpracování masa, od samotné porážky až k hotovým výrobkům. Nechybí zde instalace řeznicko - uzenářské provozovny z poloviny 20. století ani recepty na nejvybranější uzenářské lahůdky a ukázky uzenářských výrobků," dodává Lucie Kubásková.

 
 Nová výstava NZM Praha  "Pod korouhví stříbrného lva" ...  od 16. července do 12. prosince 2010 

© 2017 CzechTravellpress. All Rights Reserved. Designed By MaraXa & KraX