Cestovní ruch je dobrý job

 

 

 

Cestovní ruch přináší našemu státu zisk téměř 100 miliard korun ročně. Z každé stokoruny, utracené za služby či produkty cestovního ruchu, je téměř 41 korun odvedeno do státní pokladny. Ročně pak turismus přinese do státní kasy zisk ve výši 97,5 miliardy korun, jak vyplývá ze studie společnosti KPMG Postavení a význam cestovního ruchu v ČR, jejíž analýzy představilo ministerstvo pro místní rozvoj.

 

 0624_tk_mmr.jpg - 219.28 Kb

 Ministr Rostislav Vondruška při prezentaci analýzy cestovního ruchu  (Foto: Petr Skála)

 

Podle studie vygeneroval cestovní ruch ve sledovaném období 2006 – 2008 zisk pro státní pokladnu ve výši 97,5 miliard korun ročně, což představuje 6,9% všech jejích příjmů. Největší výnosy plynou z DPH (38%) a z odvodů na sociálním pojištění (29%). Cestovní ruch v České republice vydělal ve sledovaném období průměrně 293 miliard korun ročně, v multiplikaci dokonce dvojnásobek.

 

Z výsledků analýz také vyplývá, že cestovní ruch má pozitivní vliv na zaměstnanost nejen přímo v oboru, ale i v návazných službách a produkci v ostatních odvětvích národního hospodářství. Stát tak výrazně uspoří na veřejných výdajích, jakými je kupříkladu podpora v nezaměstnanosti. Celkem vytváří cestovní ruch v ČR  na 380 000 plných pracovních míst za rok.

 

„Analýza jasně prokázala obrovský význam cestovního ruchu pro státní kasu. Je proto velmi důležité zajistit tomuto oboru systematickou státní podporu a přijmout zákon o cestovním ruchu, který připravuje ministerstvo pro místní rozvoj. S jeho pomocí se nastaví efektní financování oboru a zvýší se efektivita výnosů pro českou ekonomiku,“ uvedl ministr Rostislav Vondruška.

 

Nový zákon o cestovním ruchu by měl především zajistit návratnost finančních prostředků zpět do odvětví cestovního ruchu a zvýšit tak motivaci podnikatelských subjektů i veřejné správy na jeho rozvoji. Struktura řízení českého cestovního ruchu by měla být rozdělena do tří úrovní: stát, kraje a turistické oblasti. V neposlední řadě by měl zákon umožnit a zjednodušit sběr statistických dat.

 

Na otázku CTPRESS, zda-li není obava, že by nový podvýbor pro cestovní ruch v Poslanecké sněmovně nevznikl zejména  po výkřicích z řad vyjednávačů tvořící se vládní koalice, která se chystá snižovat  počty výborů a podvýborů, odpověděl  ministr Vondruška. "Chystá se rušení  spíše podvýborů, které například během čtyř let ani nezasedaly. Vím, že  v připravovaném podvýboru  pro cestovní ruch měli zájem pracovat  už poslanci v uplynulém volebním období, kteří byli nyní znovu zvoleni,"  řekl ministr.

© 2017 CzechTravellpress. All Rights Reserved. Designed By MaraXa & KraX