Cestovní kanceláře mohou připravovat zájezdy!

Praha 22.10.2015. Senát na dnešním zasedání schválil pozměňovací návrh novely zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu. Schválení tohoto návrhu umožní cestovním kancelářím znovu připravovat a organizovat své zájezdy, jelikož pojišťovny mohou opět poskytovat pojištění záruky pro případ úpadku. Existence český cestovních kanceláří je tak zachráněna.


Asociace cestovních kanceláří České republiky již v červnu upozornila Ministerstvo pro místní rozvoj jako předkladatele novely zákona č. 159/1999 Sb. na nebezpečí, které může v souvislosti s jejím schválením Poslaneckou sněmovnou nastat. Ministerstvo však nereagovalo a za podpory některých poslanců zákon 16. září 2015 sněmovnou protlačilo.


Za nových pravidel novely však cestovní kanceláře nemohly získat pojištění, jelikož pojišťovny nezískaly zajištění pro vlastní nabídku pojištění a začaly postupně všechny uzavřené smlouvy vypovídat. Na základě této skutečnosti, kdy se některé cestovní kanceláře dostaly mimo zákon, začalo Ministerstvo pro místní rozvoj spolupracovat s Asociací cestovních kanceláří ČR. Zapojené strany spolu s pojišťovnami proto připravily nové řešení, které by umožnilo cestovním kancelářím nadále podnikat v českém prostředí, jelikož pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře je zákonnou povinností.


Děkujeme všem, kteří se na tomto pozměňovacím návrhu podíleli.


Viliam Sivek

 

Předseda ACK ČR

© 2017 CzechTravellpress. All Rights Reserved. Designed By MaraXa & KraX