Aktuální stav problematického znění novely zákona 159/1999 Sb.

ACK ČR dlouhodobě opakovaně upozorňovala na problematické znění novely zákona 159/1999 Sb. Poté co předkladatel (MMR) předložil novelu zákona do parlamentu ve znění, které neodráželo všechny naše požadavky z mnohaměsíčních předchozích jednání na MMR, ACK ČR okamžitě konala:

  • Před druhým čtením i třetím čtením ACK ČR upozorňovala na nebezpečí, který vládní návrh novely velmi pravděpodobně přinese v souvislosti s bezlimitním pojištěním. ACK ČR prostřednictvím poslankyně paní Jany Fischerové prezentovala návrh na úpravu novely, který by neohrožoval podnikatele v cestovním ruchu.
  • zástupci ACK ČR se zúčastnili jednání Podvýboru pro cestovní ruch parlamentu ČR
  • zástupci ACK ČR se zúčastnili jednání Hospodářského výboru parlamentu ČR
  • zástupci ACK ČR se zúčastnili jednání Výboru pro veřejnou správu a místní rozvoj parlamentu ČR
  • mimo to jsme komunikovali s poslanci napříč polickým spektrem

Zdůrazňovali jsme naše přesvědčení, že pokud novela zákona projde tak, jak je navržena předkladatelem (MMR), dojde k dramatickému vývoji na poli cestovního ruchu, neboť pojišťovny nebudou připraveny cestovní kanceláře pojišťovat  (jak požaduje zákon). Upozorňovali jsme také důrazně na to, že bankovní záruka (kterou mohutně oslavovali zástupci AČCKA) – jako alternativa k pojištění – nebude fungovat.

Bohužel – nyní se naše slova potvrzují.

Ve středu 16. září 2015 byla ve 3. čtení bohužel novela zákona č. 159/ 1999 Sb., za nemalé a velmi aktivní podpory poslance a člena prezídia AČCKA Tomia Okamury, schválena v podobě, při které pojišťovny již v předstihu deklarovaly, že pojištění proti úpadku nebudou nadále nabízet a vypoví i pojistky stávající. AČCKA s podporou SOCR reagovala tiskovou zprávou svého prezidenta Romana Škrabánka, který schválení novely přivítal a podpořil tak stanovisko MMR. Obě tiskové zprávy (uveřejněné na webech AČCKA i SOCR) máme k dispozici. Pro ty z Vás, kteří s nimi nejsou prozatím seznámeni, je přidáváme do přílohy.

Tato situace ale jde zcela bezprecedentně proti cestovním kancelářím, které v důsledku vzniklé situace v tuto chvíli nemají možnost si pojištění zajistit a tím možnost i nadále podnikat. Podnikání je tak ohroženo i pro samotné cestovní agentury.

V důsledku důrazného nesouhlasu ACK ČR se vzniklou situací byla proto vyvolána schůzka na MMR, která byla svolána v pátek  18. září 2015 a měla se uskutečnit v pondělí 21. září 2015. MMR ČR však krátce před konáním schůzky (necelé 2 hodiny předem) toto jednání písemně zrušilo z důvodu náhlé nemoci náměstkyně ministryně a přesunulo na středu 23. září 2015 (předmětný e-mail zaslaný přímo z MMR na ACK ČR, kterým MMR ruší schůzku, má ACK ČR k dispozici a zasílá jej v příloze). Předseda ACK ČR Viliam Sivek hovořil v pondělí 21. září 2015 v 10,00h s paní náměstkyní telefonicky, a ta mu zrušení schůzky z důvodu své nemoci potvrdila. E-mail (o zrušení schůzky) byl však doručen pouze zástupcům ACK ČR, kteří se tak schůzky nemohli zúčastnit, zatímco AČCKA na jednání (které ač bylo zrušeno, se uskutečnilo)  přítomna byla. Následně AČCKA rozeslala opět zcela lživé prohlášení, ve kterém tvrdila, že se zástupci ACK ČR na schůzku nedostavili. Ano - zástupci ACK ČR se nedostavili, protože jim byla schůzka ze strany MMR předmětným e-mailem zrušena.

Nelze posoudit, nakolik se jednalo o zrušení účelové, nicméně všichni zúčastnění si byli dobře vědomi skutečnosti, že stanovisko ACK ČR ve věci předmětné novely je proti stanoviskům MMR a AČCKA zcela opačné.

ACK ČR se nevzdává a i nadále bojuje za zájmy vás všech – poctivých cestovních kanceláří a cestovních agentur. Velmi aktivně jednáme se senátory, neboť právě Senát parlamentu ČR je tím, kdo může situací zvrátit a zachránit tak fungování českých cestovních kanceláří. Věříme v dobrý konec této záležitosti a spoléháme na podporu každého z Vás.

Jste také jedním z těch, kdo je nyní postaven před fakt, že v nejbližší době mu může vypršet pojistka, novou nyní získat či obnovit nemůže a bude muset pozastavit koncesi a přestat podnikat? Pouze posílání tohoto a podobných prohlášení nám však k rozumnému řešení nepomůže. Chceme věci a Vám všem pomoci, ale potřebujeme Vás k tomu! Neobejdeme se bez Vašich stručných afaktických písemných vyjádření k vzniklé situaci, zasílejte je proto na sekretariát ACK ČR. Bojujeme za Vaši možnost svobodně a demokraticky podnikat. Věříme v dobrý výsledek, ale potřebujeme k tomu podporu každého z Vás.

 

Viliam Sivek

 

Předseda ACK ČR

© 2017 CzechTravellpress. All Rights Reserved. Designed By MaraXa & KraX