Přímé ohrožení českých cestovních kanceláří a jejich klientů!

Stanovisko tohoto nejstaršího a největšího podnikatelského profesního sdružení – ACK ČR k návrhu novely zákona č. 159/1999 Sb., která má být dnes na 31. zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.


Návrh novely vč. pozměňovacího návrhu je v části týkající se pojištění, resp. záruky cestovních kanceláří pro případ úpadku špatně zpracován, není domyšlený a je reálné nebezpečí, že v případě schválení se trh zájezdů cestovních kanceláří prakticky bude nucen odstěhovat z České republiky. S plným dopadem na klienty, daně i zaměstnanost.


· Změna dosavadní praxe je de facto zbytečná. Klienti jsou dostatečně chráněni Směrnicí 314/90/EHS v platném znění, jak to potvrdil Ústavní soud. Nadto v horizontu 2 let bude nutno vzhledem k nové směrnici EU, která finišuje, přepracovat celý zákon 159/1999 Sb. tak zásadním způsobem, že je zbytečné kvůli tak krátké době nyní rozkolísat stávající legislativu.

· Novela zákona obsahuje požadavek na plnění ze strany subjektu poskytujícího záruku nejen ve výši zákonem stanoveného limitu, ale v případě větší škody i nad tuto částku. Pojišťovny, dosud provozující pojištění CK pro případ úpadku (s limitem dle zákona) již pojištěným cestovním kancelářím písemně sdělují, že za takových podmínek nebudou moci pojišťovat a že smlouvy vypovědí. Představenstvo ACK ČR je hluboce přesvědčeno, že jde o vážný úmysl.

· Návrh novely sice obsahuje také institut bankovní garance, ale natolik nepromyšleně, že ji nelze v praxi vůbec realizovat (bankovní garance nemůže znít na neohraničenou částku). Tento postoj jasně deklaroval hlavní právník Bankovní Asociace ČR.

· Předkladatel zákona naprosto neřeší otázku, jak umožní cestovním kancelářím podnikat, pokud pojišťovny jako soukromé subjekty nebudou ochotny produkt pojištění cestovních kanceláří nabízet.

· Pokud cestovní kanceláře nebudou mít šanci se pojistit (resp. získat pojištění za únosných podmínek), budou muset buď ukončit činnost, nebo přenést svůj obchod do zahraničí, kde platí schůdnější podmínky. Např. německé CK, které masivně prodávají své zájezdy na českém trhu, mají pojištění se stanoveným horním limitem.

· Přesun trhu do zahraničí (nebo prodej zájezdů prakticky pouze zahraničních firem) přinese pro klienty méně pohodlný nákup (složitější komunikace, složitější postupy při reklamaci) a možné zdražení zájezdů, pro ČR bude znamenat ztrátu jednoho odvětví služeb = úbytek pracovních míst a ztráty na daních.

· Předkladatel zákona nedomyslel situaci, co nastane, pokud pojišťovna vypoví cestovní kanceláři smlouvu. Cestovní kancelář nebude smět zájezdy pořádat – jenže zájezdy se prodávají s velkým předstihem, takže ti klienti, kteří si zájezd zakoupili před vypovězením pojištění, přijdou o vybraný zájezd a budou muset hledat náhradní řešení. Cestovní kancelář  v takovém případě utrpí významnou ztrátu a může i zkrachovat, přestože její hospodaření bylo v dobré kondici.    V takovém případě bude podnikatel žalovat stát o náhradu.

Závěr:

Novela zákona č.159/1999 Sb. pokud se týká § 7 a §8 přinese negativa pro klienty, pro podnikatele i pro stát, rozkolísá legislativu i trh – a prakticky nic neřeší, protože ochrana klienta je legislativně řešena dostatečně již nyní. Případy protiprávního jednání nevyřeší zákon, ale vymáhání jeho dodržování.

Viliam Sivek

Předseda

Asociace cestovních kanceláří ČR

K Horkám 23, 102 00 Praha 10

T:+420 272 114 401

 

F:+420 272 114 499