Služby v cestovním ruchu mohou získávat certifikáty regionálního značení

Provozovatelé ubytovacích a stravovacích služeb mohou svoji kvalitu a přístup k zákazníkům zúročit získáním certifikátu regionálních značek. Ten jim zajistí větší prestiž, otevře nové možnosti prezentace a přitáhne nové návštěvníky. Aktuálně je vypsána výzva na podávání žádostí v regionu Zápraží.

V současné době je pod křídly Asociace regionálních značek celkem 26 regionů, co pokrývá více než 2/3 území ČR. Smyslem oceňování a značení služeb je podpora místních poskytovatelů služeb, tradic a šetrnosti k přírodě.
Značení ukazuje jedinečnost a kvalitu nabízených služeb a držitelé značky se hlásí k podpoře svého regionu.

Certifikování ubytovacích a stravovacích služeb není zatím zavedeno ve všech regionech.
Některé se zaměřují jen na podporu místních výrobců. Se značkami v jednotném grafickém designu oceňující služby v cestovním ruchu se můžeme setkat například na Šumavě, v Jeseníkách, v Kraji blanických rytířů nebo v Zápraží. Posledně jmenovaný region se nalézá na Říčansku a Dolnobřežansku, tedy jižně a jihovýchodně za Prahou. 

Získejte certifikát Zápraží originální produkt®
Místní akční skupina Říčansko, která je koordinátorem zdejší regionální značky, nyní vypsala výzvu na podávání žádostí o certifikaci. O certifikát mohou žádat, jak provozovatelé služeb, tak i drobní výrobci.
Co je potřeba splnit, aby se restaurační nebo ubytovací zařízení mohlo pyšnit certifikátem?
Žadatel musí nabízet a zaručovat kvalitu poskytovaných služeb, chovat se šetrně vůči životnímu prostředí, být v sounáležitosti s regionem a důležitou kapitolou je i nabízet tradiční českou kuchyni či regionální pokrmy,“ vypočítává ředitelka MAS Říčansko Pavlína Filková. 
Vlastnit certifikát přináší držitelům celou řadu výhod. Provozovatelé vyzdvihují větší známost, lepší možnosti propagace, prezentace a otevřené dveře ke spolupráci a podílení se na regionálním dění.  
Žádosti přijímá MAS Říčansko do konce března 2015. Poté zasedne odborná certifikační komise, která došlé návrhy posoudí.
V současné době je na území regionu celkem 6 držitelů certifikátu služeb. Žádat je možné pouze na území působnosti regionální značky zahrnující nyní 51 obcí.
Certifikované služby, ale i výrobky najdete ve webovém katalogu na stránkách Asociace regionálních značek www.regionalni-znacky.cz/zaprazi, kde můžete rovněž získat další informace.


© 2017 CzechTravellpress. All Rights Reserved. Designed By MaraXa & KraX