HITy sezony do Kroměříže a Zlína. Modrá oceněna za infrastrukturu cestovního ruchu

VÝCHODNÍ MORAVA - Centrála cestovního ruchu Východní Moravy již 5 let motivuje podnikatele, ale také veřejný a neziskový sektor k přípravě produktové nabídky resp. projektů, které podporují cestovní ruch v turistických destinacích. Projekty hodnotí porota složená z odborníků z oblasti marketingu, marketingové komunikace a cestovního ruchu.

Do letošního ročníku HIT sezony se přihlásilo rekordních 12 subjektů, které předložily 18 soutěžních projektů – v každé kategorii devět. Šestičlenná porota měla toto složení:

  • Eva Frindtová, vydavatelka C.O.T. Media, Praha (předsedkyně poroty)
  • Ivan Marek, jednatel m-Ark, Marketing a Reklama Olomouc,
  • Petr Krč, předseda představenstva CK ATIS, a. s., Bruntál,
  • Jindřich Motýl, jednatel Motýl Media, s. r. o.,
  • Zuzana Tučková, FAME UTB, Zlín
  • Jiří Pilnáček, jednatel TURISTIKA.cz a předseda Asociace novinářů píšících o cestovním ruchu.

 

Porota měla obtížnou úlohu, neboť produktové nabídky byly velmi zajímavé a vesměs kvalitně připravené. Proto se rozhodla udělit v každé kategorii tři ocenění – dvěma projektům udělila cenu poroty a jednomu HIT sezony 2014.

V kategorii neziskového sektoru byly porotou oceněny tyto projekty:

Ocenění HIT sezony 2014 získal projekt „Tajemství staré Kroměříže“ jehož autorem je město Kroměříž. Město připravilo kostýmované prohlídky, které realizují městem podporované zájmové organizace. Součástí prohlídek je netradiční a zábavnou formou podávaný soubor informací o historii, památkách osobnostech apod. Projekt takto oživuje víkendové pobyty organizované místními podnikateli a je mj. ukázkou přístupu místní samosprávy k podpoře cestovního ruchu.

Cenu poroty si odnesly projekty „Specialized Bike resort Valašsko“, který realizuje sdružení Valašsko – Horní Vsacko a „Food Festival Resortu Luhačovice“, který připravuje Luhačovské Zálesí, o. p. s.

V kategorii podnikatelů odbornou porotu nejvíce zaujal projekt „Zážitkový víkend na Barum Czech Rally“, který společně připravila společnost Rally Zlín, s. r. o. s UTB, koleje a menzy Zlín. Návštěvníkům zlínské Barum Czech Rally nabídne mimo jiné pohled na závod z vrtulníku, projížďku závodním autem a řadu dalších atraktivit, které z několika dnů strávených ve Zlíně učiní dokonalý zážitek.

Cenu poroty získaly projekty Regenerace zad a kloubů od Lázní Luhačovice, a. s. a „Luxusní jachta Pandora“ od Kroměřížské plavební s. r. o., která jezdí po Baťově kanálu.

 

Kromě těchto produktů Centrála cestovního ruchu ocenila jako Významný počin v cestovním ruchu obec Modrá Za koncepční rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu, zejména za projekty Archeoskazen Modrá a Živá voda Modrá. Cenu převzal z rukou ředitelky CCRVM Dany Daňové starosta Modré Miroslav Kovářík.

© 2017 CzechTravellpress. All Rights Reserved. Designed By MaraXa & KraX