Pozvali jsme novináře ze zahraničí

Pozvali jsme zahraniční novináře

Česká asociace novinářů a publicistů cestovního ruchu – Czech Travel Press - ve spolupráci s Českou centrálou cestovního ruchu CzechTourism a karlovarským magistrátem připravila press trip pro patnáct novinářů z Kanady, Francie, Itálie, Holandska, Španělska, Švýcarska, Ruska, Švédska, Slovinska, Srbska, Slovenska, Belgie a Německé spolkové republiky. Ve dnech 2.- 7. května t.r. se podívali do jarní Prahy a zúčastnili se slavnostního zahájení lázeňské sezony v Karlových Varech.

Program otevřela návštěva TV věže v Praze na Žižkově, odkud je netradiční, leč o to poutavější výhled na českou metropoli. V Praze hosté měli možnost okusit jak organizovaný okruh městem, tak volno, kdy si pro sebe mohli objevovat zajímavosti podle svého zaměření, zájmů i vkusu.

Karlovy Vary skupinu přivítaly nabité k prasknutí – k tomu přispěl především fakt, že v Rusku se na tyto dny sešly tři sváteční důvody: oslavy svátku práce, pravoslavné Velikonoce a oslavy konce 2. světové války. Program několika dnů v lázeňském městě novináře doslova nadchl. Orientaci získali při úvodním pěším okruhu lázeňským centrem s průvodcem. Poté už následovaly typické zastávky: podzemí s horkými prameny, kolonády, exkurze do Becherovky, výjezd lanovkou na vyhlídku Diana. Díky slavnostem otevření lázeňské sezony pak přibyly další, mimořádně atraktivní části programu: Slavnostní předávání cen města Karlovy Vary v nádherných prostorách nedávno rekonstruovaného Karlovarského divadla, provázené koncertem Karlovarských symfoniků, doplněných o karlovarský Repre Band, který vyvrcholil provedením „Sinael Jazz Symphony“ Kryštofa Marka. Setkání s primátorem Karlových Var Petrem Kulhánkem a dalšími významnými osobnostmi města a okolí. Svěcené lázeňských pramenů pro nadcházející sezonu. Slavnostní příležitostná mše v chrámu Sv. Marie Magdaleny. Průvod Karla IV. Lázeňskou částí města. Gastronomický festival v režii místních hotelů, marketů a gastronomických podniků. Videoshow „Vernum – Karlovarské vody“, atd.

Den, kdy od rána zazářilo slunce, byl věnován výletu na golfový areál Astoria Golf Resort v lokalitě Cihelny, kde si hosté zkusili zahrát na několika jamkách pod vedením trenéra. Výlet pak směřoval na zámek Bečov, kde je k vidění pých naší kulturní historie – relikviář Sv. Maura. Závěr pobytu obstarala prohlídka Grandhotelu Pupp, kde si účastníci vychutnali podle zájmu některé procedury a bazén zbrusu nového střediska hotelu, nazvaného Pupp Royal Spa.

Závěrečný večer před odletem z České Republiky strávili novináři na palubě největší lodi v Praze na Vltavě – zvané Šumava – při romantické plavbě od Čechova mostu pod Barrandov a zpět za doprovodu stylové dixielandové kapely. Při loučení účastníci neskrývali naprostou spokojenost – především co do načerpání publicistického materiálu. Lze očekávat odpovídající přínos propagaci České Republiky v zahraničí před nadcházející sezonou.

Miroslav Navara

koordinátor projektu za CTP

 

© 2017 CzechTravellpress. All Rights Reserved. Designed By MaraXa & KraX