MUZEUM PODKRKONOŠÍ V TRUTNOVĚ

Muzeum Podkrkonoší v Trutnově bylo založeno roku 1890. Je regionálním muzeem s působností pro okres Trutnov a přilehlé území. Zřizovatelem muzea je od roku 2008 město Trutnov, předtím byl zřizovatelem Královéhradecký kraj, který muzeu i nadále přispívá na odbornou regionální činnost. Muzeum má celoroční otevírací dobu (denně mimo pondělí 9–12, 13–17), sídlí ve Školní ulici a jeho suterénní prostory jsou pozůstatky středověkého trutnovského hradu.

 

 

Hlavním posláním muzea je získávat, shromažďovat, trvale uchovávat, evidovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti sbírky muzejní povahy, zejména hmotné doklady vývoje prehistorie a historie z území Trutnovska a Podkrkonoší, a to v oborech archeologie, etnografie, historie a dalších pomocných věd. Muzeum má kromě toho profesionální specializovanou knihovnu, která je zařazena v síti veřejných knihoven a tedy i přístupná široké veřejnosti. Její specializací je regionální a odborná literatura, má rovněž zajímavou kolekci sudetik (Trutnov byl před rokem 1945 německým městem). Muzeum poskytuje odbornou a metodickou pomoc orgánům veřejné správy, zpracovává posudky, expertízy a rešerše, poskytuje informace široké veřejnosti. Podílí se na koordinaci provádění archeologických výzkumů a péči o movité archeologické nálezy. Provádění archeologických výzkumů a archeologického dohledu na lokalitách dotčených terénními zásahy je sice dočasně pozastaveno, ale mělo by být v brzké době obnoveno.

Muzeum své sbírky, čítající přes 30 tisíc předmětů, zpřístupňuje veřejnosti formou stálých expozic a krátkodobých výstav. V současné době jsou přístupné dvě stálé expozice. První je nazvaná Bitva u Trutnova 27. 6. 1866 a mapuje jedinou vítěznou bitvu Rakušanů v prusko-rakouské válce. Jsou v ní k vidění pruské a rakouské uniformy, výstroj a výzbroj, vyobrazení bitvy i tzv. Trutnovské zrady a zajetí trutnovských měšťanů včetně jejich odvlečení do Pruska. Druhá se jmenuje Poklady minulosti a jde o tzv. otevřený depozitář, kde se návštěvník může ukázkově seznámit se skladbou muzejních sbírek. Je zde k vidění lidový malovaný nábytek, zemědělské nářadí, nástroje ke zpracování lnu (Trutnovsko bylo charakteristické právě lnářským průmyslem), vybavení venkovských i měšťanských domácností (nádobí, hodiny, podmalby na skle, váhy, kratiknoty), archeologické nálezy z hradů Vízmburk, Bolkov a Bradlo u Hostinného, malované terče trutnovských ostrostřelců z 19. století, archaická jízdní kola (kostitřasy), památky na trutnovské cechy (truhly, poháry) atd.

Kromě stálých expozic má muzeum dva výstavní prostory pro pořádání krátkodobých výstav. Každoročně je zde připraveno kolem deseti výstav převážně s regionální historickou tématikou. Muzeum výstavy připravuje samo, každá výstava je tak originál. Na specializovaných výstavách muzeum spolupracuje s četnými zájmovými sdruženími či sběrateli, exponáty vypůjčuje jak od jiných regionálních muzeí či galerií, tak od centrálních institucí. Strategickým partnerem je však Státní okresní archiv Trutnov, který se z muzea vyčlenil jako samostatná organizace po roce 1950.

Do konce roku ještě muzeum chystá tyto výstavy:

 

30. 9. – 13. 11. Česká menšina na Trutnovsku

14. 10. – 27. 11. Talíře a talířky z muzejních sbírek

25. 11. – 8. 1. 2012 Klasické fotografické techniky

16. 12. – 26. 2. 2012 Ať to frčí! Sáňky, lyže a brusle našich předků

 

Vernisáže se konají zpravidla ve čtvrtek v 17 hodin a jsou přístupné široké veřejnosti. V roce 2012 bude muzeum z důvodu rekonstrukce uzavřeno.

Kromě výstav pořádá muzeum další akce. Před Vánoci proběhne, už potřetí, Předvánoční odpoledne v muzeu. Tyto akce vždy nabízejí bohatý program spojený s koncerty, workshopy a dalšími doplňky. Kromě toho jsou pořádány přednášky, besedy, odborné konference. Muzeum v roce 2009 navázalo mezinárodní spolupráci s polskými partnery, zejména s muzeem v Kamiennej Górze. Je i realizátorem mezinárodního projektu Historickým poznáním k užší spolupráci příhraničních oblastí Euroregionu Glacensis.

V pokladně muzea je možno zakoupit odborné regionální publikace, propagační a informační materiály a upomínkové předměty.

 

 

 

© 2017 CzechTravellpress. All Rights Reserved. Designed By MaraXa & KraX