Město Trutnov má nový portál Trutnovaci.cz

 

Internetové aktivity města Trutnova se rozrostly o nový komunitní portál Trutnovaci.cz. Nabízí přehled kulturních, sportovních a společenských možností v Trutnově organizovaných nejen městem, ale i dalšími subjekty. Cílem je zpřístupnit občanům přehled akcí a také služeb, které mají být inspirací a motivací jak trávit volný čas…

„Dosavadní městské stránky Trutnov.cz obsahovaly velké množství dat. I když se orientace v nich zlepšila s novou grafikou, jsou informace pro občany z logického důvodu rozmístěné v různých sekcích webu. Trutnováci.cz zprostředkovávají občanům města společenské dění,“ sdělil starosta Ivan Adamec.

Portál Trutnováci.cz je otevřen všem subjektům (organizacím, spolkům, společnostem), které v Trutnově pořádají akce nebo zajišťují služby občanům. V rubrice kultura nabídne přehled kulturních institucí, jejich program a tradičně konané akce, v rubrice sport získají návštěvníci informace o sportovištích, sportovních akcích, přehled oddílů a městem udílených sportovních cen. Sekce Volný čas bude obsahovat přehled dalších aktivit ve městě a nejbližším okolí. Obsáhlejší položka menu s názvem Pro rodiny přiblíží návštěvníkům dětská hřiště ve městě, seznam škol, školek a mateřských center či informace o vítání občánků. Poslední sekce je určená seniorům a klientům institucí nabízejících sociální služby.

O hlavních událostech či významných akcích budou informovat články. Jejich autory mohou být pořadatelé akcí prostřednictvím tiskových zpráv a pozvánek. Přehledný seznam událostí podle data a pořadatele nabídne kalendář událostí. Pořadatelé mohou dále využít také bannerovou plochu o velikosti 300 x 300px, ve které lze bezplatně umístit banner v období tři týdny před konáním akce. Další podporu společenského života nabízí portál propojením s fanstránkou na facebooku.

 

© 2017 CzechTravellpress. All Rights Reserved. Designed By MaraXa & KraX