Český ráj i pro vozíčkáře

           

 

Romantický kraj s pískovcovými skalními městy východně od Turnova dostal název „Český ráj“ kolem roku 1817. Pojmenovali ho tak čeští umělci a přední představitelé společenského života, kteří byli častými hosty ve vodoléčebných lázních Sedmihorky. Výmluvný název se vžil natolik, že se používá – a právem – dodnes. Český ráj patří po mnoho desetiletí mezi nejvíce vyhledávané turistické oblasti v České republice. Jeho přírodní krásy ale dosud příliš obdivovat nemohli vozíčkáři. To se však již velmi brzy změní, a to i díky dotacím z Evropské unie.

 

Před krátkým časem se v prostorách turnovské radnice uskutečnila tisková konference spojená s podpisem smlouvy mezi Sdružením Český ráj a vítězem výběrového řízení na zpracování marketingové studie Český ráj bez bariér – občanským sdružením Sportem proti bariérám z Nové Paky. Do konce roku tak vznikne studie, která bude základním stavebním kamenem pro žádoucí rozšíření služeb v turistickém ruchu Českého ráje

„Našim cílem je dosáhnout co největší bezbariérovosti turistických cest a návštěvnických objektů u nás. Nejde však pouze o hendikepované občany na vozíčku, ale i o seniory a maminky s kočárky,“ přiblížil ředitel Sdružení Český ráj Jiří Lukeš.

Jak zdůraznil předseda novopackého sdružení Ladislav Krajina, vozíčkáři jsou velmi vhodnou skupinou potencionálních návštěvníků regionu,  se kterými lze ohodnotit výběr tras a určit, které jsou výborné, vhodné, dostačující či naprosto nevyhovující. Díky jejich zkušenostem a poznatkům se pak zrealizuje ta nejvhodnější pavučina výletních tras.

„Když se pohybujete na invalidním vozíku, vnímáte i věci, které nejsou pro zdravého člověka důležité. Máme z tohoto pohledu sice Český ráj již částečně zmapovaný, ale závěrečné pilování a odstranění i sebemenších drobností nás ještě čeká. Výsledkem budou bezpečné stezky, které pohyb po celém regionu pro hendikepované výrazně zlepší,“ uvedl Kratina.

Kromě vlastního zmapování jednotlivých tras novopacké sdružení připraví i tipy na výlet a několikadenní produktové balíčky služeb, které budou prezentovány na oficiálních internetových stránkách turistického regionu Český ráj www.cesky-raj.info, na veletrzích cestovního ruchu a v propagačních materiálech. Naprostý nedostatek ve službách je bezbariérový přístup na hrady v regionu, jedinou světlou výjimkou je hrad Valdštejn, který je z velké části bezbariérový již nyní a dokonce nabízí i sociální zařízení pro vozíčkáře, což u památek tohoto typu není běžné. Organizátoři bezbariérovosti turistických cest a návštěvnických objektů v Českém ráji plánují zlepšení i tohoto nemalého problému.

Studie Český ráj bez bariér je součástí velkého projektu, nazvaného „Marketingové a koordinační aktivity v Českém ráji“. Sdružení Český ráj na tento projekt získalo dotaci ve výši 8 milionů korun.

„Díky těmto prostředkům v nejbližších dvou letech vzniknou nové propagační materiály, bude doplněna fotobanka Českého ráje, světlo světa spatří další studie pro podporu cestovního ruchu. Kromě Českého ráje bez bariér jsou to například Technické památky a rozhledová místa v regionu, studie možnosti využití Zlaté stezky Českého ráje a v neposlední řadě i Cesty filmovými pohádkami, které se zde točily,“ shrnuje Pavla Bičíková, manažerka projektů Sdružení Český ráj, která závěrem připomíná, že  projekt „Marketingové a koordinační aktivity v Českém ráji“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, prioritní osa  Cestovní ruch, oblast podpory 3.2. Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu.

 

© 2017 CzechTravellpress. All Rights Reserved. Designed By MaraXa & KraX