Jezuitská kolej pro potřeby turismu

Jak známo, Kutná Hora patří mezi historicky nejvýznamnější města České republiky. Právem  je považována za pokladnici a klenot naší země. Domácí i zahraniční návštěvníci zde obdivují hned čtyři národní kulturní památky včetně Vlašského dvora či zámku Kačina. Historické jádro města s chrámem sv. Barbory a katedrálou Nanebevzetí panny Marie v Sedlci bylo již v prosinci 1995 zapsáno na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Stát i soukromí investoři se zejména v posledním desetiletí zasloužili o renovaci většiny památek a turisticky lákavých objektů. V tomto čase se usilovně pracuje i na závěrečné etapě rekonstrukce tzv. Jezuitské koleje z roku 1667, která stojí nedaleko katedrály patronky havířů, sv. Barbory. Jedná se o třetí, závěrečnou etapu, která přijde na 140 milionů korun a je financována z Evropských fondů Středočeského kraje.

 

Řadového turistu a návštěvníka historického centra Kutné Hory zas a znovu překvapí monumentálnost Jezuitské koleje právě tak, jako znalce či milovníka architektury. Její čistý barokní styl je charakteristickým rukopisem italského tvůrce Giovanniho Domenico Orsiho, který tuto nádhernou dvoupatrovou kolej s příčnými křídly ve tvaru obráceného „F“ vystavěl na místě vykoupených domů v roce 1667.

„Místo pro stavbu bylo záměrně vybráno v sousedství nejvýznamnějšího kutnohorského chrámu, který byl ve správě jezuitů,“ říká zvědavým návštěvníkům Ing. Ivana Vopálková z  Průvodcovské služby Kutná Hora. „Nadčasový přístup geniálního architekta nechal vzniknout jedinečné, uměle navršené terase před kolejí směrem ke katedrále, ohraničenou zdí se třinácti sousošími světců, která volně navozuje podobnost s Karlovým mostem a připomíná význam  obou hlavních míst království – Prahy a Hor Kutných

Giovanni Domenico Orsi tak tedy neučinil samoúčelně, jak bychom se snad mohli domnívat, ale svým dílem zdůrazňoval podobnost s Karlovým mostem v Praze jako částí královské cesty, která spojuje Klementinum (pražské sídlo jezuitského řádu) s Pražským hradem a jeho chrámem.

Sochy vytvořil laický příslušník řádu František Baugut, který by měl jistě radost, jak dnes svítí čistotou pískovce, ze kterého jsou vytesán. Díky restaurátorským pracím, dotovaným též z Bruselu, zmizely staleté černé nánosy, vzniklé dlouhodobě znečištěním ovzduší. Svého času to byl popel a dým z kamen kde se topilo uhlím, dnes jsou to především automobilové zplodiny. Novotou též voní levá strana kolejí, kde má v současnosti sídlo Galerie Středočeského kraje.

 

Účelně vynaložené miliony

Průčelí budovy a severní křídlo Jezuitské koleje je dnes v péči odborníků, kteří pokračují v započaté rekonstrukci, která by měla skončit v říjnu roku 2012.  V loňském roce bylo při rekonstrukci areálu proinvestováno okolo 100 milionů korun, v roce předchozím dokonce 200 milionů, třetí etapa přijde na již jmenovaných 140 milionů.

„Renovovaný areál bude pak sloužit především potřebám cestovního ruchu, kultuře a umění,“ dodává Ing. Ivana Vopálková. „V neposlední řadě zde bude i stálá reprezentační expozice vín z Čech, mezi kterými kraluje místní mok, z rovněž obnovených vinic pod chrámem sv. Barbory.“

 

Vinohrad pod Barborou

V dubnu roku 2009 byla společností Vinné sklepy Kutná Hora zahájena obnova historického vinohradu ve stráni pod katedrálou a Jezuitskou kolejí. Podle dobových zpráv se tady pěstovalo víno již před 350 lety.  Na  plochu o rozloze půl hektaru bylo vysázeno 1600 hlav, jak keřům vinné rév říkají vinaři. Hlavní odrůdou je Rulandské modré, přivezené Karlem IV. do Čech ve 14. století.

„Jednou ze zajímavostí či kuriozit je starobylá odrůda Tramín bílý neboli brynšt, který se jinde v České republice nevyskytuje,“ říká ředitel společnosti Lukáš Rudolfský, jehož dalším dobrým nápadem byl vznik tzv. ukázkový řád či poznávací trať ve svazu pod Jezuitskou kolejí, kde zájemci na vlastní oči vidí méně známé odrůd jako Ryzlink zlatý, Muškatel či Chrupku bílou nebo červenou.

V tento čas je vinice před sklizní a je třeba dodat, že Vinné sklepy Kutná Hora jsou jedinou společeností z Čech, která je oceněna prestižním certifikátem služeb vinařské turistiky, což plně koresponduje ze záměry města Kutné Hory, kandidující na jeden z hlavních turistických magnetů České republiky.

 

 

© 2017 CzechTravellpress. All Rights Reserved. Designed By MaraXa & KraX