Praha technická, Praha unikátní

Hlavní město České republiky má řadu světových prvenství. Z hlediska cestovního ruchu je pak výjimečná i nabídkou tzv. zážitkové turistiky – bohatstvím unikátních technických památek. Jejich návštěvu a poznávání si vzala za své Hospodářská komora hl.m.Prahy s úkolem přiblížit Prahu jejím obyvatelům i návštěvníkům jinak, nezvykle a doslova „na vlastní kůži“.

 

Návštěva pražských Kolektorů, vodárenské věže v Podolí, staré kanalizační čistírny či restaurátorské dílny Muzea městské hromadné dopravy patří k zajímavým zážitkům návštěvníků Prahy i Pražanů samotných.

„Praha disponuje mnoha turistickými skvosty, které je potřeba lidem ukázat,“ říká předseda představenstva Hospodářské komory hl.m.Prahy Ing. Vladimír Srp.“Zatím jsme otevřeli čtyři zážitkové trasy a snažíme se i zde nabízet stále něco nového, aby měli lidé důvod památky navštěvovat i opakovaně. V letošním roce navíc zařadíme, ve spolupráci s pražským magistrátem, do projektu Praha technické minimálně dvě nová velice atraktivní místa.“

Hospodářská komora hlavního města Prahy, která připravila rezervační systém prohlídek jmenovaných tras, a provozuje je, přichází s novinkou – tzv. Zážitkovou kartou, opravňující svého držitele k návštěvě všech tras Prahy technické s 30 % slevou.  Více na :www.prahatechnicka.cz