Turistika Brdy

CHKO Brdy je turisticky velmi atraktivní

 

Zatím ji objevili hlavně trampové

 

Jak známo - a jak praví staré přísloví – všechno zlé pro něco dobré. Jinak řečeno - každá věc má svůj líc i rub. Platí to i o tvrzení v titulku. Skutečnost, že za komunistů Rusové do oblasti Brdských lesů poschovávali své rakety dlouhého doletu, pravděpodobně i s atomovými hlavicemi, byla důvodem, proč na druhé straně tu nedošlo k příliš překotnému rozvoji turistiky a oblast si podržela svou neporušenou, z hlediska fauny a flory velmi cennou tvářnost. Nepochybně k tomu přispěla i tamní existence uranových dolů, spojených s trestaneckými lágry, ve kterých si své prožilo i  množství nevinných, jen z politických důvodů odsouzených „muklů“. Názvy jako Bytíz, Lešetice, atd. dodnes pamětníkům naženou husí kůži. Jako někdejší geolog na Bytízu živě pamatuji, jak šedesátiletí političtí vězni museli smekat a zdravit dvacetileté příslušníky tzv. Vnitřní stráže ministerstva vnitra a odpočítávali se a pochodovali prostorem, obehnaným elektrickými a ostnatými dráty. Nutno nezapomínat – avšak jak řečeno, na druhé straně se tu dnes můžeme toulat Chráněnou krajinnou oblastí Brdy…

 

Odborníci ji nazývají „ostrovem horské přírody uprostřed Čech“ a charakterizují: krajina, v jejímž středu neobjevíte žádné stavby. Oblast pramenná, v jejíchž čistých tocích se třou mihule potoční a vranky obecné a pod jejímiž balvany se schovávají raci kamenáči. S příchodem léta se zdejší louky zamodrají květy kosatců sibiřských, později pak lokality Tok a Jordán zfialovějí květy vřesu. Zdejší rozlehlé lesy si za svůj domov vybral např. orel mořský nebo čápi černí. Tolik velmi stručný výběr přírodních půvabů. Ocenění Brd jako přírodního skvostu dokládá i jejich zařazení do soustavy chráněných území Natura 2000. Je zde vymezeno celkem 16 významných lokalit, zajišťujících ochranu přírodních stanovišť živočišných a rostlinných druhů.

 

Příroda však není vše, co nás může v Brdech zaujmout. CHKO je zajímavá i pro zájemce o geologii a geomorfologii, svérázné je také zdejší lidová architektura. Ze dřeva, hlíny a slámy vznikaly stavby, některé dochované až z 18. století. Najdeme je např. v Nových Mitrovicích, Mítově, či Železném Újezdu. S osídlením souvisejí i tradiční řemesla, vesměs navazující na těžbu dřeva. Kromě samotného kácení tu probíhala výroba dřevěného uhlí v milířích, ale i dehtu a kolomazi. Z dřevěného popela se získávala potaš, užívaná při výrobě skla. Kromě lidové architektury můžeme v oblasti obdivovat také památky architektonické a církevní, např. ve Spáleném Poříčí. Tady se nabízí také možnost ubytování - ať už dorazíme na víkend, či na celou dovolenou.        

 

Nedávno tu byl uveden do provozu rekonstruovaný Wellness hotel Brdy, vhodný jak pro odpočinek, tak jako východisko pro pěší i cyklistické výlety, poznávání přírody i historie a památek. Čerstvě rekonstruovaný objekt nabízí komfortní pokoje, restaurant v  původně barokním prostoru a kavárnu s vlastními pamlsky. V nejbližší době přibude i středisko wellness se vším, co k tomuto pojmu patří. Management hotelu disponuje i dopravní společností, takže veškeré nároky na dopravní služby může řešit vlastními kapacitami. Může tak nabídnout zájemcům několik typů tzv. pobytových balíčků, určených pro různé skupiny, jako zájmové kluby, seniory, školní, firemní, či odborné skupiny, atd. Hotel je situován prakticky ve středu města, jen desítky, popř. stovky metrů od náměstí s kostelem sv. Mikuláše, Zámku Spálené Poříčí, fary a děkanství, kde pobýval Jindřich Šimon Baar, židovského hřbitova a dalších pozoruhodných objektů. Přes dvůr naproti hotelu zve k prohlídce Špejchar Ve Dvoře. Budova z 18.století bývala součástí zámeckého velkostatku a k původním účelům sloužila až do konce 20. století. Dlouho chátrala, až v letech 2004 – 2010 došlo k rekonstrukci, jež vytvořila prostory k výstavám a stálé expozici historické zemědělské techniky i života v kraji v minulých staletích. Opravdový unikát – na světě jedinou soubornou výstavu kresleného humoru z ateliéru Jiřího Wintera Neprakty – tu pak najdeme v nejvyšším podlaží. Spálené Poříčí je současně vhodným východiskem k celé řadě vycházek a výletů – např. „Za mlynáři od Bradavy“, „Loukou i lesem za pohádkou“, či stezkou, nazvanou  „Spálené Poříčí – práh Středních a Třemšínských Brd“.  Další hosty do Wellness hotelu Brdy přiláká jistě i samotné léto, nebo třeba úroda hub…  

 

                                                                                                                            Miroslav Navara    

 

© 2017 CzechTravellpress. All Rights Reserved. Designed By MaraXa & KraX