Znojmo – město s přívlastkem

 

 

Vinařství na jižní Moravě patří mezi nejstarší v Evropě, réva vinná se zde pěstuje již od dob starých Keltů. Představovat na těchto stránkách královské město a hraniční pevnost na pomezí jižní Moravy a Dolních Rakous – Znojmo – by asi bylo na těchto stránkách nošením příslovečného dříví do lesa. Vyhnout se tomu ale až tak nelze…

 

Jak známo, jedná se o město s bohatou tradicí, s velkou koncentrací chrámů a klášterů a s nejucelenější kolekcí renesančních měšťanských domů v rámci celé České republiky. Co se turistické nabídky týče, patří Znojmo k absolutní špičce. Kupříkladu tajemné znojemské podzemí, nová prohlídková trasa labyrintu chodeb, se nedávno stalo absolutním vítězem soutěže Ceny portálu Kudy z nudy. Soutěž uspořádala agentura CzechTourism pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Asociace krajů ČR. Při hledání toho nejlepšího posuzovala odborná porota na sedm tisíc tipů veřejnosti.

Znojmo je ale především proslavené pěstováním vinné révy, ovoce a výrobou nakládaných okurek. K velké radosti domácích i zahraničních návštěvníků, místních i přespoláků, se zde téměř celoročně vše točí kolem vína. Březnový Znojemský košt i Znovínský košt vín, Znojemské historické vinobraní, Znojemský hrozen, Burčákofest, soutěž o nejlepší mázhaus vinobraní (letos vyhrál podnik „U císaře Zikmunda“ vinařství Waldberg na Horním náměstí), nebo Vinařský advent – prsty na obou rukou nám nestačí vypočítat všechny kulturně-gastronomicko-turistické akce za voňavým mokem, které v žádném případě „nekřiví tvář a neláme vaz“, jak by jistě konstatoval sám pan Bušek z Velhartic.

 

Omlazený svatý

Součástí letošního Burčákobraní, které následovalo po tradičním festivalu Znojemský hrozen, byla v polovině září na Masarykově náměstí v centru historického Znojma malá leč významná slavnost. Akademický sochař René Vlasák předával prostřednictvím starost Ing.Petra Nezvedy městu Znojmo zrestaurovanou sochu sv. Jana z Nepomuku. Tento patron vinařů byl v dosti žalostném stavu, než ho vzal známý moravský umělec do ruky a vrátil mu původní podobu. Za myšlenkou oprav sakrálních památek a plastik ve vinařském kraji stojí populární brněnská Vinná galerie, jejíž motto zní Svět vína a umění. Z každé prodané lahve Adámkova vinařství jde pevná částka do fondu oprav, plastika ve Znojmě je již druhá, kterou díky svému nápadu a srdci na dlani Vinná galerie s Adamkovým vinařství během poměrně krátké doby opravila. První najdeme v obci Višnové, kde je i gastronomicko-turistický penzion, který se jmenuje Bobule. Plným právem, neboť v okolí se točily obě dvě úspěšné veselohry z vinařského prostředí – Bobule a 2Bobule. Milovníci českých filmů jdou rádi po stopách herců, zvláště pak, když je zde čeká vinařská turistika i sklípek s báječným posezením. Penzion je vyzdoben fotografiemi z natáčení a jeho kmotrem je i Marián Roden, který si s herečkou Janou Švandovou ve filmu též zahrál. Jana Švandová byla rovněž u odhalení sv. Nepomuka, dokonce přiložila ruku k dílu i při stříhání hroznů. Rodenovo jméno nese i vynikající řada Adamkových vín. Okoštovat je zde můžeme kdykoliv, třeba i v zimě, kdy se pustými vinicemi honí ostrý vítr s mrazem, neboť v penzionu Bobule je otevřeno celoročně a v čase zimním vínko prý nejenom, že chutná skvěle, ale též náramně zahřeje a krev rozproudí.

 

Loucký klášter

Jedním z nejvýznamnějších klášterních komplexů ve střední Evropě je známý premonstrátský klášter, založený roku 1190 znojemským knížetem Konrádem Ottou. Současné dění v Louckém klášteře je úzce propojeno se společností Zníván Znojmo. Je zde Návštěvnické centrum, bednářské a vinařské muzeum i vinotéka. Jedinečná je i galerie výtvarného umění s náměty vína, zde je soustředěno mnoho desítek prací předních českých sochařů, malířů a grafiků.

Návštěvnické centrum má pro návštěvník a turisty připraveny zevrubné informace nejenom o Vinařském turistickém programu, ale i o provozu Moravského sklípku a unikátního Malovaného sklepa v Šatově, o sezónních ochutnávkách vín ve stáncích na vinici Šobes a na vinici v Havraníkách, v části Křížového sklepa v přímětcích, ve Znojemském podzemí a na  Znojemském hradě i o provozu historicko-vinařského vláčku.

Nad obrovským komplexem Louckého kláštera, vyžadující velké peníze na údržbu i opravy, se dlouho vznášel pověstný Damoklův meč.Šeptanda dokonce roznášela fámy o prodeji jistým arabským šejkům za účelem vzniku zábavního centra s kasiny.

Vše se vyřešilo v úterý 14. září tohoto roku, kdy zastupitelé města na svém zasedání schválili smlouvu o bezúplatném převodu areálu Louckého kláštera na město Znojmo. Významná dominanta a důležitá součást historického dědictví Znojma tak bude po letech jednání v majetku města. To nesmí klášter po dobu dvaceti let zcizit ve prospěch třetí osoby a musí ho využívat v souladu s veřejným zájmem. Město bude v následujících letech hledat pro klášter i další nové využití.

„Jako nejvhodnější se jeví rozdělit celý areál na logické části, pro které se zpracuje studie využitelnosti a s jejichž opravami pomohou i budoucí nájemci prostor. Část by určitě bylo vhodné využít například jako prostor pro pořádání kulturních akcí. Když už bude klášter města, můžeme také využít možnosti dotačních titulů, což zatím nebylo možné, „ nastínil při jednání zastupitelstva budoucí kroky dosavadní starosta Nezveda.

Zcela určitě ale bude dál klášter sloužit i ke konferencím, firemním prezentacím a ochutnávkám vín. Protože louckým premonstrátům kdysi patřily nejrozsáhlejší vinice na Znojemsku, vybudovali počátkem osmnáctého století pod klášterem v Louce náležitě rozsáhlé vinné sklepy. V temnu a tichu, za příznivé vlhkosti a teploty zde nyní odpočívá téměř milion lahví oblíbených znovínských vín.