Pojďme do přírody

„Nerezignujte na život! Choďte ven, nezanedbávejte své zdraví. Současná situace není jednoduchá pro nikoho, každému zasáhla do života. A upřímně, nikdo na světě si s tím neví rady. Žádné zemi nevychází její opatření tak, jak by si přála. Dokonce ani státy, které postupovaly ve svých opatřeních mnohem důrazněji než my, nemají uspokojivé výsledky. Nikdo nám nezaručí, že neonemocníme. Virus je organizmus poměrně jednoduchý. Chce přežít. A my se mu musíme bránit podle našich možností, i když nás omezují,“ to jsou slova Prof. MUDr. Věry Adámkové, CSc., přednostky Pracoviště preventivní kardiologie IKEM

Z webmináře

V současné netypické době mnoho věcí, které bychom normálně vyřizovali tváří v tvář, jsme donucení řešit on-line. Takže i z materiálů, které publikujeme na našem webu, vyplývá, že tuto platformu si oblíbili nejen divadelníci a zpěváci, ale i muzea, historická centra a turistické kanceláře. Není důvod, aby podobným způsobem nepropagovali svůj turistický ruch i zástupci turistických organizací jednotlivých státu. Nejinak tomu je i v případě Slovinska. Z webmináře, který vedl Michal Kůra ze Slovenja Center Praha, vyplynulo, že i Slovinci se čile připravují na konec koronavirových opatření a následnému znovuotevření jejich cestovního ruchu.

Obnovit tvorbu rašeliny na Borkovických blatech, historickém jihočeském rašeliništi, ale také zadržet v krajině vodu a vytvořit biotop pro vodomilné rostliny i živočichy bylo cílem dalšího dokončeného projektu Lesů Česká republiky. Během první etapy podnik investoval do jmenovaného projektu bezmála 250 tisíc korun. Dalších 210 tisíc přispělo z dotačního programu Ministerstvo životního prostředí ČR. Jižní Čechy tak možná získají další zajímavý turistický cíl.

Příroda se probouzí

Měsíc březen společně s dubnem jsou přelomové měsíce, kdy se po zimě probouzí krajina. Přicházejí první slunečné dny a lidé houfně vyrážejí do přírody. V dnešní době, kdy nevíme, co na nás stát nachystá, je důležité najít si pevné body, na které se člověk může těšit. Navzdory příkazům lidé začínají objevovat zapomenutou turistiku a na cyklostezky vyrážejí ve velkém cyklisté. Především se ale všichni těší na Velikonoce. I když s tradiční pomlázkou budou muset chlapci i páni chodit nejspíše s respirátorem.

Na současný neutěšený zdravotní stav obyvatel reagovalo Partnerství pro městskou mobilitu z.s.m, které vyhlásilo první kolo "Výzvy 10 000 kroků". Cílem akce je vrátit chůzi do našich životů, protože tento nejpřirozenější pohyb prospívá nejen našemu tělu, ale i mysli. Jak tato chodecká a běžecká výzva bude probíhat? Středočeská centrála cestovního ruchu přináší podrobnosti.

Lužní lesy v Kančí oboře na Břeclavsku od středy 24. března záměrně zaplavuje voda ze Staré Dyje. To vysychajícím luhům svědčí. Lesy ČR proto provádějí podobná opatření v oblasti i několikrát ročně. Díky tomu uvidí tento typ krajiny i naši potomci.

Přestože obchodníci neumí přesně předpovědět, jaké obezličky na nás stát v druhém coronavirovém roce chystá, Globus se na velikonoce připravil stejně jako každý rok. Tedy alespoň z hlediska velikonočních potravin a sváteční dekorace. Letos se v tomto řetězci více soustředí na velikonoční pečení a potraviny, jako jsou například velikonoční mazance a jidáše. Tyto výrobky pečou pekaři v každé pekárně našich hypermarketů. Na letošní Velikonoce 360 pekařů v Globusu ručně vykulí 130 tisíc mazanců a vytvaruje 150 tisíc jidášů. Ve svých řeznictvích chystá Globus i dostatečnou nabídku jehněčího a králičího masa, včetně u nás vyrobených pomazánek. Jako každý rok máme velký výběr sladkostí s tématikou Velikonoc. Nebudou chybět ani dekorace jako pomlázky a velikonoční věnce. Vařit se bude svátečně i v restauracích, i když možná stále do krabiček. To vše mimo Velikonoční pondělí, kdy budou ze zákona všechny hypermarkety zavřené.

Přestože současná situace nepřeje aktivnímu trávení volného času a výlet si můžete naplánovat jen do uliček vlastního města či vesnice, i tak můžete vyrazit „na cestu“ po středních Čechách. Moderní technologie umožňují navštívit řadu míst z bezpečí a tepla domova. Středočeská centrála cestovního ruchu vám přináší tipy na nejbližší kulturní online akce, které vás zavedou do Benešova či Kutné Hory.