Český Krumlov, město zapsané na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, těžce zasažené stejně jako další významné turistické destinace koronavirovou krizí, se pomalu začíná nadechovat. V nejistotě dnů příštích a v omezeném rozsahu se sem znovu vrací špičková kultura. A nejen ta. Město ožívá i pohybem a dětskými programy.

 

  

Josef Vavroušek byl federálním ministrem  životníhoprostředí, ale především známým přední m českým ekologem. Tragicky zahynul se svou dcerou v roce 1995 při pádu laviny ve slovenských Roháčích.  Cenou Josefa Vavrouška oceňujeme konkrétní činy při prosazování zdravého životní ho prostředí .  Jeho odkaz zůstává dodnes inspirací .

Budatínský hrad

Cestování patří k našemu životu, prázdniny si bez pohybu už neumíme představit. Nástrahy, zaviněné koronavirovou pandemií však nelze ignorovat. Tak se musíme přizpůsobit. V praxi to znamená, že pro svou dovolenou volíme destinace buď domácí, nebo přinejmenším v nejbližším zahraničí. Máme tak relativní jistotu, že v případě komplikací se dostaneme domů, byť třeba způsobem, plným improvizace.

Novohradsko

Šest vybraných autorů, kteří se po pěti dnech střídají v jižních Čechách, má za cíl ukázat to nejlepší z kraje a propagovat turistické oblasti na sociálních sítích. Takový je koncept projektu 6x5 z jižních Čech, který společně připravuje Jihočeská centrála cestovního ruchu a destinační společnost Českobudějovicko - Hlubocko. Mezi vybranými jsou známé osobnosti, fotografové i hvězdy internetu. Projekt startuje 1. srpna a je tak první vlaštovkou podzimní kampaně.

Zdolejte nejvyšší vrchol středních Čech na kole nebo pěšky, vydejte se po stopách kocoura Mikeše a objevte motorkářský ráj v krajině Oty Pavla, ležící ve stínu královského hradu. Naplánujte si svých královských 72 hodin podle úspěšného podnikatele a vášnivého motorkáře, Viliama Siveka.

Za první červencovou dekádu přijelo do Chorvatska bezmála 80 tisíc českých turistů, kteří tam strávili 547 tisíc nocí. Tolik čísla z eVisitor systému, která prezentoval Chorvatský Tourist Board. Ať už je to především výsledek dobře vedené kampaně kanceláře Chorvatského turistického sdružení v Praze nebo kombinace touhy Čechů po dovolené u moře a faktu, že stará láska nerezaví, jde o výsledek obdivuhodný.

 

Zvládly klimatické změny, ať již to byly několikaleté extrémní sucho a po něm přívalové deště nebo povodně. Někde ustály vichřici, opakované rojení kůrovců, jinde chroustů nebo bekyní. Jsou to jacísi lesní hrdinové. Lesy České republiky v létě na vlastních webech, sociálních sítích a mobilní aplikaci Klub nového lesa představí právě takové nezdolné stromy. Spolu s tím i zajímavou turisticko-fotografickou soutěž.