O svých vínech mluví jako o tzv. butikových, určených pro vrcholnou gastronomii a evidentně svého záměru dosáhli. Najdeme je v obci Pavlov pod malebnou siluetou Dívčího hradu nebo-li dříve hradu Meidenburg v pozadí. Jedná se o vinařství Reisten. Produkcí zhruba 120 tisíc lahví dnes nijak zvláště neoslňuje, ale od samého začátku ho koncipovali pro výrobu vysoce kvalitních vín a samo vinařství tento plán dodnes přísně dodržuje.

Zástupci prestižních španělských vinařství a čeští vinařští obchodníci i milovníci vína se jako každoročně v první polovině května sešli se v hotelu Eurostars Thalia na Prezentaci a degustaci španělských vín z několika výrazných španělských vinařských regionů. Na akci, kterou pořádal ICEX Spain Trade and Investment (Společnost pro obchod a investice) a organizačně zajišťovala Ekonomická a obchodní kancelář Velvyslanectví Španělska v Praze, prezentovalo své nejlepší výrobky 25 zástupců španělských vinařských firem a družstev. Součástí letošní prezentace byl seminář O španělském víně, který vedl zkušený sommeliér Dominik Sokol.

Málokteré historické postavy vzbuzují tolik otázek, spekulací, konspiračních teorií a emocí, jako templáři, Chudí rytíři Krista a Šalomounova chrámu. Řád vznikl kolem roku 1120 v Jeruzalémském království z iniciativy šlechticů k ochraně křesťanských poutníků do Svaté země před útoky muslimů. Zprvu se hlásil k augustiniánské řeholi, vlastní řeholní pravidla templářům sestavil Bernard z Clairvaux, francouzský opat a význačný mystik. Templářští rytíři skládali slib čistoty, chudoby, poslušnosti a ochrany poutníků.

Slavný český fotograf Jovan Dezort vystavuje svá díla v Praze na Novotného lávce. V sídle České vědeckotechnické společnosti se tradičně konají komorní výstavy. Dezotovo dílo se zde prezentuje pod názvem Praha a osobnosti 20. století. Fotografie jsou k vidění denně do konce května. Jovan Dezort je členem Czech Travel Press.

20. ročník soutěže Mapa roku proběhl v odborném duchu pod dohledem profesionálů z vysokých škol, výzkumným pracovišť i z praxe. Odborná komise České kartografické společnosti zhodnotila přihlášená kartografická díla vydaná na území České republiky v roce 2017 a určila vítěze v jednotlivých kategoriích. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a udělení titulů Mapa roku 2017 se konalo v Literárním sídle Průmyslového paláce na Výstavišti Praha v rámci veletrhu Svět knihy.

Hybridní révu Concord pěstují vinaři Josef Pfeiffer a Martin Wainek 

O rakouském Burgenlandu se říká, že je země slunce, neboť tu prý svítí celých 300 dní v roce. V Südburgenlandu, tedy jižní části tohoto vinařského kraje svítilo jeden den. Do poslední chvíle by však žádný turista nevěřil, že jede za vínem. Krajina spíše připomínala naší Vysočinu. Vinice ale jaksi do poslední chvíle vidět nejsou. Snad jen několik vinařských tratí s velmi podezřelou výsadbou. Nakonec skutečně narazíte na drobné vinice, ale nic, co by alespoň zhruba připomínalo Weinviertel v Dolním Rakousku nebo alespoň Velké Bílovice či Pálavu. Ještě větší údiv budí u odborníka druhová skladba vinohradů. Pravda, pěstují tu z červených odrůd hlavně Frankovku a z bílých Vlašský ryzlink. Ale především převládají tzv. amerikány, nověji a nejspíše i genderově správně, přímoplodící hybridy, rezistenty či interspecifické révy, jak se jim v současnosti říká.

Tiskovou konferenci k soutěži Gloria musaealis organizoval Czech Travel Press  

Národní soutěž muzeí Gloria musaealis již po šestnácté upozorní na špičkové výkony muzejních institucí. Soutěž vyhlašuje ministerstvo kultury, Asociace muzeí a galerií ČR a Český výbor ICOM. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže za rok 2017 se uskuteční ve čtvrtek 17. května ve Smetanově síni Obecního domu v Praze spolu s kulturním doprovodným programem.