Termín MFA PRAHA 2022 se blíží, spuštěn byl rezervační systém na vstupenky, ve festivalovém čísle lidé&HORY č.5/2022, které vychází v týdnu od 31. 10. 2022, je připraveno mnoho nových informací včetně rámcového programu všech festivalových dnů a rozsáhlého rozhovoru s Peterem Habelerem.

            Narodil se 8.7.1947 v Praze. Vyrůstal v úřednické rodině (otec byl koncem šedesátých let obchodním zástupcem ČSSR v Japonsku a později ředitelem PZO Strojexport), po absolvování střední školy studoval VŠ ekonomickou, část studií absolvoval i na Sophia University v Tokiu, kde pobýval s rodiči na tamním čs. obchodním zastoupení. Po studiích pracoval jako asistent na katedře ekonomiky a řízení na VŠ ekonomické, odkud přešel na ÚV SSM, v letech 1976-78 zde vedl odbor pro zahraniční vztahy. V letech 1978-82 působil jako zástupce SSM v byru Federace demokratické mládeže v Budapešti. 1982-88 pak pracoval jako instruktor na OMP ÚV KSČ v oddělení pro vztahy s vyspělými kapitalistickými státy. V listopadu 1988 nastoupil na MZV a od prosince t. r. působil jako velvyslanec v Řecku, kde zůstal i po roce 1989. Z Athén byl odvolán v lednu 1991 a k 31. 8. 1991 byl z FMZV „vzhledem k organizačním změnám“ z diplomacie propuštěn. Jeho vztah k letecké dopravě a cestování obecně ho vedla k založení a dlouholetému vedení Asociace leteckých provozovatelů. Pracoval také v Evropské cestovní pojišťovně. Později zakotvil jako pedagog  na privátní VŠ obchodní, kde založil a vedl Katedru letecké dopravy. Později (2010-11) vykonával i funkci prorektora. Byl dlouholetým členem Czech Travel Press. RIP

Fotograf Antonín Kratochvíl je dalším účastníkem projektu botanické zahrady „Kořeny osobností“. Unikátní projekt Kořeny osobností a Stezka osobností v Botanické zahradě hl. m. Prahy je bohatší o další strom a významné jméno. Uvedený český portrétní a reportážní fotograf se stal zdejší 115. osobností. V trojské botanické zahradě zasadil dub velkoplodý (Quercus macrocarpa).

Zástupci Zlínského kraje a sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje na straně jedné a představitelé italského poutního místa Akvilea na straně druhé podepsali v sobotu 5. 11. 2022 v obci Modrá memorandum o porozumění. Stalo se tak za účasti europoslankyně Martiny Dlabajové, hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše, starosty obce Modrá Miroslava Kováříka a dalších osobností.

Rodinný lihovar Anton Kaapl najdeme 16 km na jih od Třeboně v podhůří Novohradských hor. Je to mimochodem nedaleko od rakouských hranic. Nejdříve se tu soustředili na pěstitelské pálení. Následně se rozhodli postoupit o krok dál a stát se lihovarnickou firmou. Povolení získali v roce 2018 a 3. října nalepili první kolky na vlastní výrobky. Když už se trochu rozjížděli, přišel v březnu 2021 covid. Všechny restaurace, které zaváželi, jim zavřeli a oni opět začínali znova. I tak vypadá podnikání v České republice.

Fotografická výstava dokumentující unikátní projekt Botanické zahrady hl. m. Prahy nazvaný Kořeny osobností uzavře své putování v roce 2022 v centru Prahy, u kancelářských budov Churchill Square. Zapojilo se do něj se za dobu jeho existence již 114 významných osobností. Výstavu si můžete prohlédnout po celý letošní listopad a prosinec.