Český Siemens ocenil mladé vědce, studenty a pedagogy

 

 

Ceny Wernera von Siemense převzalo na slavnostním večeru v Betlémské kapli celkem 11 vítězů. Kromě ocenění v podobě bronzové medaile z dílny Zdeňka Kolářského si vítězové rozdělili finanční odměny v celkové výši 1 milion korun. Do 19. ročníku soutěže, která se zaměřuje na zejména práce z oblasti technických a přírodovědných oborů, se přihlásilo rekordních téměř 350 soutěžících z 19 českých vysokých škol. Cena Wernera von Siemense se koná ve spolupráci s předními českými univerzitami a Akademií věd ČR, pod záštitou ministra školství, mládeže a tělovýchovy a ministra průmyslu a obchodu. Svým rozsahem, výší finančních odměn a historií patří mezi nejvýznamnější nezávislé iniciativy tohoto druhu v České republice.

 

Historie soutěže.

V předchozích osmnácti ročnících soutěže bylo již oceněno 319 studentů, pedagogů a vědců. Formou finančních odměn Siemens podpořil české školství a vědu celkovou částkou dosahující devíti milionů korun. Siemens patří mezi největší technologické firmy v České republice a již více než 125 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních technologií. Se svými 10 000 zaměstnanci se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Skupina podniků Siemens v České republice vykázala v obchodním roce 2016 obrat přes 29 miliard Kč.

 

Ocenění za špičkový výzkum a vývoj

 

„Nedostatek technicky vzdělaných odborníků pociťujeme snad ve všech oborech našeho průmyslu. Je skvělé, že už téměř dvě desítky let existuje takováto soutěž, která motivuje a oceňuje nejen vysokoškolské studenty technických a přírodovědných oborů, ale i jejich pedagogy, a jíž se účastní stovky budoucích odborníků. Právě spojení výstupů akademické sféry s praxí je klíčem k budoucímu úspěchu naší ekonomiky,“ řekl ministr průmyslu a obchodu, Ing. Jan Mládek CSc. „Propojení špičkového výzkumu s aplikační sférou je jedním s důležitých úkolů velkého projektu Akademie věd ČR – Strategie AV21. Společnost Siemens si zaslouží velký dík za to, jak se dlouhodobě a cílevědomě věnuje naplňování tohoto našeho společného cíle,“ dodal předseda Akademie věd ČR, prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc. To, jak se chováme k našim pedagogům a jak dokážeme motivovat talentované studenty, považuji za jeden z důležitých ukazatelů stavu naší společnosti. Prostřednictvím Ceny Wernera von Siemense se již 19 let snažíme přispět, aby vzdělanost byla vnímána jako důležitá hodnota a byli oceněni ti, kdo ji předávají. Letošních 346 přihlášek napříč technickými a přírodovědnými obory a jejich rok od roku rostoucí kvalita jsou pro mne důkazem, že české technické a přírodovědné vysoké školství vytváří pevný základ budoucí konkurenceschopnosti naší země,“ uvedl generální ředitel Siemens ČR, Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA.

V kategorii o nejvýznamnější výsledek vývoje a inovace byl za vývoj miniaturního glukometru s možností bezbateriového provozu a propojením na smartphone oceněn Marek Novák z firmy X.GLU s.r.o. Marek Novák vyvinul miniaturní glukometr s možností bezbateriového provozu. Ten je navíc propojený se  smartphonem pomocí NFC, kdy telefon slouží k zobrazování dat a interakci s uživatelem, zatímco samotné zařízení slouží pouze ke zpracování dat z biosenzoru. Výhodou je snadný přenos dat umožňující přístup např. ošetřujícímu lékaři, matce diabetického dítěte apod.

Za nejvýznamnější výsledek základního výzkumu si cenu odnesl tým Petra Šittnera (AV ČR), který se zabývá studiem slitin s tvarovou pamětí a jejich technických aplikací pro průmyslové využití v medicíně, robotice, leteckém a automobilovém průmyslu. Jako již tradičně se nejvíce soutěžících přihlásilo v kategoriích o nejlepší diplomovou a disertační práci – více než tři čtvrtiny. Oceněni byli: Tomáš Pikálek (VUT v Brně) za nejlepší diplomovou práci, v níž vyvinul novou metodu pro měření indexu lomu vzduchu a Martin Ullrich (VŠCHT Praha) za nejlepší disertační práci, ve které jako první zrealizoval prototyp funkčního chemického robota, tj. strukturované mikročástice schopné nést obsah, který lze řízeně uvolňovat.

Siemens opět udělil zvláštní ocenění studentovi, který překonal potíže dané zdravotním postižením a dosáhl navzdory němu mimořádných studijních nebo výzkumných výsledků. Získal ho Roman Švec (UJEP Ústí nad Labem), který se věnuje studiu a výzkumu digitalizace kulturního dědictví. Postihlo jej kompletní selhání nervového systému, patrně po přechozené nemoci, byl zcela nepohyblivý s omezenou možností dorozumívání. Následně rehabilitoval a vrátil se na počátku akademického roku 2015/2016 do studia. Obhájil bakalářskou práci a byl od září 2016 přijat do magisterského studia. Od září 2016 pracuje v projektu NAKI (Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity v rámci Národního památkového ústavu) Dokumentace historických staveb sloužících pro zpracování chmele, je členem terénního týmu, který realizuje plošný průzkum v oblasti Žatecka, Lounska a Úštěcka. Aktivně se též účastní projektu studentské grantové soutěže UJEP Terra Sacra Incognita, který je zaměřen na dokumentaci a vyhodnocování dochovaných historických objektů. V současné době stále rehabilituje, aby mohl bez omezení studovat a pracovat v terénu.

Cenu pro nejlepší disertační práci napsanou ženou si odnesla Neda Neykova (ČVUT), která se věnovala hydrotermální syntéze nanotyčinek a nanosloupků ZnO pro použití ve fotovoltaice. Cenu pro nejlepšího pedagoga si odnesl Richard Hindls, vedoucí katedry statistiky a pravděpodobnosti z Vysoké školy ekonomické, který je uznávaným odborníkem v oblasti statistiky. Richard Hindls patří mezi nejrespektovanější pedagogy VŠE. Učí úctyhodných téměř 90 semestrů ve všech stupních studia. Založil několik nových studijních oborů na VŠE, založil Středisko handicapovaných studentů VŠE pro integraci studentů s postižením. Je členem International Association for Statistical Education jako národní koordinátor statistického vzdělávání.