Novinářská soutěž České asociace novinářů a publicistů cestovního ruchu 2016 byla vyhodnocena v Brně


Česká asociace novinářů a publicistů cestovního ruchu předala třetí lednový čtvrtek v Brně ceny za nejlepší autorské práce v roce 2016. Slavnostní předání je už tradičně součástí veletrhů cestovního ruchu GO a Regiontour 2017.

V Novinářské soutěži Czech Travel Press 2016 byly oceněny články a fotografie uveřejněné v tištěných a internetových médiích ve třech  kategoriích, které zvýraznily 700. výročí narození Karla IV., propojení sportu s cestovním ruchem a rozvoj gastronomie v regionech. Ceny České centrály cestovního ruchu CzechTourism, cestovní agentury Fertour Prague, nakladatelství JOTA a Balony. EU z Břestku převzali mezi jinými Ing. Jaromír Hampl, PhDr. Miroslav Navara, Ing. Petr Skála, Mgr. Věnceslava Dezortová a Olga Szymanská. Poprvé byla udělena Cenu Jaroslava Holoubka za osobité zpracování tématu, a to PhDr. Luboru Falteiskovi za článek „Přežije Jára Cimrman ty, kteří ho vymysleli?“.

Porota soutěže pracovala ve složení Ing. Petr Tiefenböck – předseda, Mgr. Marie Kysilková a RNDr. Tomáš Seidl - CzechTourism.

Po vyhodnocení prací novinářů členů i nečlenů Czech Travel Press, kteří přihlásili své práce, rozhodla:

V kategorii Karel IV.

1. cenu neudělit

2. cenu za článek „700 let od narození Císaře Karla IV“ od Ing Jaromíra Hampla CSc.

za přehledný text, který nabízí rozmanité informace k tématu. Je plný faktografie a přibližuje se tak spíše formátu tiskové zprávy.

3. cenu neudělit

V kategorii Sport a cestovní ruch

1. cenu za článek „BB – balony Břestek“ od PhDr. Miroslava Navary

za text o méně tradičním tématu, který je podaný velmi jednoduše, přesto ale poutavě. Je čtivý a nezatížený zbytečnými informacemi.

2. cenu za Soubor článků ve Sportovních listech.cz od Ing. Petra Skály

za propojení obou témat nenásilným a zajímavým způsobem.

3. cenu neudělila

V kategorii Regiony – nejen gastronomie

1. cenu za článek „Z kamene pramen rodu“ od Olgy Szymanskéza článek, který na podkladu pátrání po historii rodiny hledá a přibližuje zajímavá místa v regionu Beskydského údolí Čeladné.

2. cenu za článek „Do lázní Slatinice nejen za zdravím“ od Mgr. Věnceslavy Dezortové

za lákavý text, informačně bohatý a výstižný vybízející nenásilně čtenáře k návštěvě lázní.

3. cenu za článek „Když je koza šťastná, dá vydělat“ od Ing. Jaromíra Hampla CSc.

za text, který se zabývá tématem ekologického hospodaření v regionech s humorem.

Porota se rozhodla udělit čestné uznání:

Miroslavu Feszaniczovi za dlouholetou fotografickou činnost pro média cestovního ruchu a Mgr. Věnceslavě Dezortové za článek „Concertino Praga oslavilo padesátiny“.

Dále se porota rozhodla poprvé udělit Cenu Jaroslava Holoubka za osobité zpracování tématu:

PhDr. Luboru Falteiskovi za článek „Přežije Jára Cimrman ty, kteří ho vymysleli?“